Dziś są imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława

 
dodane: 17-05-2019 21:17   |   wyświetleń: 7704

Będzie audyt w PUiIK-u. Kto jest winien niedociągnięć?

Niezgodne z prawem finansowanie spółki, brak legalizacji liczników wodociągowych, fatalny stan techniczny pojazdów i niskie pensje pracowników. Takie argumenty padały na konferencji prasowej poświęconej m.in. sytuacji w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie. Burmistrz miasta zapowiada audyt w firmie i szukanie winnych zaistniałej sytuacji.
Będzie audyt w PUiIK-u. Kto jest winien niedociągnięć?foto. Tomasz Goławski 

Drastyczny wzrost kosztów

W Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie dzieje się źle. To główny wniosek z konferencji prasowej, na której spotkali się z mediami m.in. prezes spółki Marcin Mateńko i burmistrz Łukowa Piotr Płudowski. Rozmowy oprócz ewentualnych podwyżek cen za wywóz śmieci dotyczyły głównie strat, które generuje jeden z zakładów działających w Przedsiębiorstwie: Zakład Oczyszczania Miasta. Komórka ta odbiera śmieci od mieszkańców osiedli, domów jednorodzinnych, a także od firm. Niestety od kilku lat przynosi też straty finansowe.

- Ciągle wzrasta koszt odbioru, przetwarzania i transportu odpadów. Pieniądze wpłacane od mieszkańców w ramach tzw. opłaty śmieciowej nie pozwalają na zabezpieczenie całego sytemu - zakomunikował na początku burmistrz Piotr Płudowski.

- Firma gospodarująca odpady w Adamkach, podobnie jak PUiIK płaci większe rachunki za energię elektryczną. Jest to wzrost rzędu 70%. W tym roku odnotowano także wzrost opłat środowiskowych i podobnie będzie w przyszłym roku. Więcej opadów produkują też sami mieszkańcy - dodał.

Więcej na temat tragicznej - jak przekonywano na spotkaniu - sytuacji w zakładzie powiedział prezes PUiIK Marcin Mateńko. Z jego ust można było usłyszeć, że spółka może nawet zrezygnować ze świadczenia usług odbioru odpadów. Starty od 2014 roku oszacowano już na ponad 2 mln złotych.

- Od samego początku, tzn. od sześciu lat Zakład Oczyszczania Miasta w PUiIK-u jest deficytowy i przynosi straty. Konsekwencją jest m.in. brak inwestycji. Stan techniczny pojazdów wożących śmieci do Radzynia jest fatalny. Pensje osób zatrudnionych w tym zakładzie są niskie. To wszystko powoduje, że nie będzie możliwe świadczenia takiej usługi, jak obecnie - oznajmił obecny prezes spółki Marcin Mateńko.

- Niektóre samochody są pełnoletnie. Często jest tak, że śmieciarki jadące do Radzynia i wracające do Łukowa, psują się w połowie drogi. Trzeba wtedy je ściągać do zakładu - dodał były wiceburmistrz miasta.

Zabraknie pracy czy pracowników?

Zdaniem prezesa PUiIK sytuacja w Zakładzie Oczyszczania Miasta jest na tyle trudna, że bez zmian jednostka nie przystąpi do kolejnego przetargu na wywóz śmieci. Oznacza to, że pracę stracić może około 30 osób. Marcin Mateńko zresztą wielokrotnie podkreślał na konferencji, że w funkcjonującym od 6 lat w Łukowie tzw. systemie śmieciowym jest zbyt mało pieniędzy.

- W tym momencie z braku inwestycji, braku możliwości zakupu nowych śmieciarek, PUiIK nie jest przygotowany świadczyć takiej usługi miastu. Z obecną bazą techniczną nie będziemy w stanie wykonywać tej usługi. Do tego dochodzi pokrycie starty wynoszącej około 400-500 tys. złotych rocznie. Tej samej, która narasta rokrocznie od 2014 r. - zauważył.

- Nienajlepsze nastroje pracowników wynikają z niskich poborów za bardzo ciężką pracę. Śmieci w mieście przybywa. Jest coraz więcej rzeczy do przywiezienia, a brakuje chętnych ludzi do wykonywania tej pracy. To składa się na obraz, jaki mamy teraz - powiedział.

Przed podwyżkami cen prądu Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie płaciło za energię elektryczną około 1,2 mln zł rocznie. Podwyżki sięgające nawet 70% Marcin Mateńko określił jako „astronomiczne”.

- PUiIK co miesiąc odnotowuje faktury wyższe o 50-60 tys. zł. To stawia pod znakiem zapytania realizację megaprojektu. Ograniczyliśmy megaprojekt do kwoty 32 mln zł, ale z powodu deficytu w Zakładzie Oczyszczania Miasta i wspomnianych podwyżek cen prądu, nie mamy zdolności kredytowej. Przy realizacji megaprojektu spółka miała wziąć ponad 5 mln kredytu, a teraz po prostu nie możemy tego zrobić - powiedział prezes spółki.

- Nastroje wśród pracowników są złe. Pod znakiem zapytania stoi nawet dokończenie obecnej umowy z miastem na wywóz śmieci - dodał.

Działanie niezgodne z prawem?

Rozmówcy przekonywali także, że przekierowywanie zysków z „wody” i „ścieków” na Zakład Oczyszczania Miasta negatywnie odbiło się również w kondycji pozostałych segmentów PUiIK-u. Marcin Mateńko ujawnił ponadto, że w przeszłości w spółce dochodziło do nieprawidłowości chociażby z wodomierzami.

- W spółce nie były legalizowane - tak jak trzeba - liczniki na wodę. Była kontrola która to wykazała. Jest bardzo duża liczba liczników które nie są zalegalizowane i spółka ponosi duże koszty by spełnić ten wymóg. Musimy to robić, aby uniknąć w przyszłości kar. Nieodzownym elementem każdej spółki wodociągowej jest pilnowanie, czy tego żeby liczniki były zalegalizowane - oznajmił prezes Przedsiębiorstwa.

Przepisy prawa wymagają, by liczniki były legalizowane co pięć lat. Tymczasem jak powiedział Marcin Mateńko, brak legalizacji może dotyczyć nawet 3,5 tysiąca tego typu urządzeń. Kolejną wątpliwą rzeczą, która miała miejsce w PUiIK-u było tzw. finansowanie skrośne, czyli mówiąc potocznie pokrywanie strat w jednej z gałęzi przedsiębiorstwa zyskami z innych jego części.

- Nie można robić tak, jak robiono dotychczas. Nie można pokrywać kosztów funkcjonowania w sektorze „śmieciowym” z „wody” i „ścieków”. Tego wprost zakazuje ustawa mówiąca o finansowanym skrośnym.  Aby Zakład Oczyszczania Miasta mógł funkcjonować samodzielnie, musi się samodzielnie finansować - wyjaśniał dziennikarzom Marcin Mateńko.

Będzie audyt

Jednym z pomysłów na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w PUiIK-u ma być audyt zewnętrzny, który chcą zlecić władze miasta. Kontrola ma się rozpocząć za kilka tygodni, a jej efekty mają być podane do publicznej wiadomości. Burmistrz Piotr Płudowski chce wiedzieć m.in. czy umowa z PUiIK-iem została sporządzona z niekorzyścią dla przedsiębiorstwa.

- Poprzedni prezes tolerował stratę w tym segmencie spółki czyli Zakładzie Oczyszczania Miasta. Od 2014 r. była rejestrowana strata na poziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie, co przez lata spowodowało stratę w wysokości ponad 2 milionów. Strata ta była do tej pory finansowana z opłat za wodę i ścieki, pobieranych od naszych mieszkańców - usłyszeli dziennikarze na konferencji.

- Jest to sytuacja niedopuszczalna i niedozwolona. To doprowadziło do braku inwestowania, ale nie tylko w Zakładzie Oczyszczania Miasta ale i w PUiIK-u jako całości - dodał burmistrz Piotr Płudowski.

- PUiIK jest spółką publiczną. Istnieje możliwość wglądu do wszystkich dokumentów. Można sobie prześledzić jak do tego doszło - dopowiedział Marcin Mateńko.

A może inne rozwiązania?

Dziennikarze oprócz pytań o szczegóły audytu, zadawali też pytania o inne metody poradzenia sobie ze złą sytuacją w spółce komunalnej. Czy receptą byłoby pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje? A może wydzielenie Zakładu ze struktur PUiIK? Pomysły z rzeczywistością skonfrontował prezes Mateńko.

- Jeżeli chodzi o możliwości finansowania środków przez taką spółkę jak PUiIK, to na kwestie związane z kanalizacją i wodociągami można ubiegać się o preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Jeżeli mówimy o sektor „śmieciowy”, możemy mówić tylko o komercyjnych kredytach - odpowiedział prezes PUiIK, przypominając kilka chwil wcześniej, że prowadzona przez niego spółka nie ma zdolności kredytowej.

- Bez zakupów specjalistycznych samochodów, funkcjonowanie nowego zakładu jest niemożliwe. Na pewno trzeba byłoby pokryć stratę wynikającą z kosztów operacyjnych i zakupić minimum dwa samochody. Jeden nowy pojazd kosztuje 1 mln zł. Oczywiście w takim zakładzie nie musiałyby stacjonować nowe samochody, ale na przykład kilkuletnie - dodał Marcin Mateńko. 

Niewygodna rola prezesa

Dlaczego nikt w przeszłości nie mówił o stratach? Jak poradzić sobie w takim razie z problemem? Dziennikarzy zainteresował także brak publicznej dyskusji na temat trudnej sytuacji w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej. A może strat w ogóle nie było?

- Pytanie to należałoby zadać mojemu poprzednikowi, dlaczego nie przekazywał takich informacji. Między 2014, a 2018 rokiem mieszkańcom zafundowano dwukrotnie podwyżki cen za wodę i ścieki, co moim zdaniem nie było uzasadnione, bo w tym sektorze przedsiębiorstwo zarabiało. Środki te zostały następnie przekazane na Zakład Oczyszczania Miasta - odpowiedział burmistrz Płudowski, przypominając o nowym pojęciu w przestrzeni publicznej w Łukowie - finansowaniu skrośnym.

Natomiast na pytanie o ostatni wywiad radiowy byłego burmistrza, w którym wyraził on zdziwienie kłopotami finansowymi spółki odpowiedzialnej za odbiór odpadów, zdecydowanie zareagował Marcin Mateńko.

- Trudno komentować te słowa. System się nie zamyka, my mówimy o kosztach, które są jawne. Te kwoty można prześledzić. Nie wiem, po co takie rzeczy są wypowiadane w przestrzeni publicznej, jeśli jest inaczej - stwierdził były zastępca Dariusza Szustka.

Marcin Mateńko występował na konferencji prasowej w podwójnym, dosyć niekomfortowym charakterze. Obecny prezes spółki był wiceburmistrzem Łukowa w czasie, gdy w życie wchodziły nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy zarówno na starym, jak i nowym stanowisku nie miał on wiedzy o finansach spółki?

- Rozmawialiśmy o tym z dyrektorem Karasiem. Jesteśmy zgodni co do tego, że w systemie brakowało pieniędzy i że środki przeznaczane na Zakład Oczyszczania Miasta powinny być większe. Jeśli chodzi o byłego burmistrza nie odbywały się rozmowy na ten temat - stwierdził krótko były wiceburmistrz.

„Liczby i fakty nie kłamią”

O tym, kto jest winny zaistniałej sytuacji w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie i czy zostaną wyciągnięte wobec tej osoby lub osób konsekwencje, ma stwierdzić zapowiedziany przez burmistrza miasta audyt. Piotr Płudowski dopytywany, czy jego efektem może być nawet złożenie wniosku w Prokuraturze, nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

- Mogę domniemywać i mogę tymi domniemaniami się podzielić. W mojej ocenie odpowiedzialność polityczną już pewne osoby poniosły - powiedział burmistrz Łukowa.

- Liczby i fakty nie kłamią - zakończył wspólnie z prezesem PUiiK.


Komentowane

cdn (2019-05-17 21:41) 35 26   |   zgłoś do usunięcia
Pisiory robią gównoburze na fb a tu widzę, że są na przegranej pozycji. A po audycie wyjdą brudy tych, którzy rządzili 8 lat w Łukowie. Oj będzie się działo :)
Czy brat prezesa też ma niskie zarobki? (2019-05-17 21:58) 25 17   |   zgłoś do usunięcia
Głupcze te wymysły się kupy nie trzymają. Mateńko jako viceburmistrz miał nadzór nad spółką a teraz od roku jest prezesem. Skoro tak źle było w Zakładzie Oczyszczania Miasta to po co tam wcisnął jeszcze swojego brata?
dziecinnada (2019-05-17 22:08) 24 8   |   zgłoś do usunięcia
A gdzie był Płudowski jako przewodniczący komisji rewizyjnej? Blachą w piątce się zajmował? Za daleko do PUIKu miał?
@Pinokio (2019-05-17 22:11) 12 10   |   zgłoś do usunięcia
Darek choć na fb, włącz się do dyskuji. A nie tak incognito spamujesz forum. Miej trochę ja...odwagi.
@Pinokio (2019-05-17 22:12) 13 8   |   zgłoś do usunięcia
Darek choć na fb, włącz się do dyskuji. A nie tak incognito spamujesz forum. Miej trochę ja...odwagi.
Ala (2019-05-17 22:12) 13 11   |   zgłoś do usunięcia
Nie wiedziałam z tymi samochodami. Szok. Współczuję pracującym tam ludziom
Pytanie (2019-05-17 22:16) 16 8   |   zgłoś do usunięcia
Daro, powiedz mi ale tak szczerze. Nie jest Ci wstyd tego co narobiłeś w tym mieście?
Quba (2019-05-17 22:28) 13 9   |   zgłoś do usunięcia
Kto pełni w takiej spółce rolę zgromadzenia wspólników? Kto przydzielał nagrody byłemu prezesowi? Kto może zmienić radę nadzorczą w spółce? Chyba proste pytania?
Kol (2019-05-17 22:31) 11 9   |   zgłoś do usunięcia
Sprywatyzować. Najdroższe śmieci w powiecie. Eko- Lider za tą kasę chętnie będzie wywoził śmieci. Niech prezes przedstawi ile zużywa energii do segregacji śmieci, pompy i silniki najwięcej zużywają ale do poboru wody i oczyszczania ścieków gdzie jest zysk.
ja sie pytam (2019-05-17 22:33) 12 10   |   zgłoś do usunięcia
Czy w puik jest rada nadzorcza czy jest ktos od wodomierzy czy sa zastepcy jak sa to gdzie byli
KSH (2019-05-17 22:47) 13 9   |   zgłoś do usunięcia
Zgodnie z art. 231 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o., które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Funkcję Zgromadzenia Wspólników w tamtym czasie pełnił ówczesny Burmistrz, tak czy nie?
Gdzie ta energia? (2019-05-17 22:50) 13 8   |   zgłoś do usunięcia
Do jakiej segregacji śmieci ta energia? Ludzie segregują a PUIK tylko od nich zabiera i wiezie do Radzynia. Większość śmieci nawet nie przejeżdża obok zakładu na Świderskiej.
e (2019-05-17 22:55) 11 10   |   zgłoś do usunięcia
Duże zużycie energii jest na oczyszczalni ścieków, to procesy technologiczne
I jeszcze na wodociągach dużo prądu potrzeba ale woda na plusie (2019-05-17 23:04) 11 10   |   zgłoś do usunięcia
Oczyszczalnia nie jest deficytowa chociaż energochłonna a tu panowie wciskają kit, że Zakład Oczyszczania Miasta jest deficytowy bo prąd podrożał do tego Mateńko straszy, że śmieci nie będzie odbierał. Chyba zapomniał, że obowiązuje go umowa do końca tego roku i swoje strachy to może sobie razem z odpadami do Adamek wywieźć.
Inteligentny Rozwój? (2019-05-17 23:04) 15 9   |   zgłoś do usunięcia
To jak to z tymi nagrodami za publikację artykułów było? Jak to szło: Miasto Inteligentnego Rozwoju? Nagroda był za co? Może za: 500 tysiecy strat rocznie, nagrody dla prezesa, stare samochody? NO to jak za to, to i dwie nagrody by sie nalezaly. Ciekawe co na to pan Władysław ps. ABC na to?
SR (2019-05-17 23:12) 14 9   |   zgłoś do usunięcia
Ciekawe jak to się rozwinie. Powinno się w końcu kogoś ukarać za niesprawne zarządzanie majątkiem. Taki precedens w skali kraju. Pan CBA by się może nadał.
Inteligentny Rozwój? (2019-05-17 23:13) 10 8   |   zgłoś do usunięcia
To jak to z tymi nagrodami za publikację artykułów było? Jak to szło: Miasto Inteligentnego Rozwoju? Nagroda był za co? Może za: 500 tysiecy strat rocznie, nagrody dla prezesa, stare samochody? NO to jak za to, to i dwie nagrody by sie nalezaly. Ciekawe co na to pan Władysław ps. ABC na to?
Kaśka (2019-05-17 23:27) 10 11   |   zgłoś do usunięcia
Kto z was zna się na działalności komunalnej pludowski, matenko czy krasuski gdzie byliście wcześniej , dlaczego były vice burmistrz dziś stawia głupie pytania. Chodzi o to by ludziom namieszać w głowach. Dochody PUIK to opłaty za wodę, ścieki i wywóz odpadów. i to się bilansowało aż przyszedł nowy prezes i klapa. co by tu zrobić ano audyt. Kolejny pomysł to podwyżki na wszystko i jest kasa, a kto zapłaci ludzie , mieszkańcy Łukowa.
MASZA (2019-05-17 23:33) 14 9   |   zgłoś do usunięcia
zgadza się to my zapłacimy za nieudolność Mateńki. czy jego brat jest tam potrzebny?
Mateńko wstydu nie ma (2019-05-17 23:48) 17 10   |   zgłoś do usunięcia
Akurat upchnął brata w deficytowym Zakładzie Oczyszczania Miasta a teraz biadoli jak to źle. Rok już jest prezesem. Jak był Karaś to sobie ze wszystkim radził.
syn (2019-05-18 06:42) 9 8   |   zgłoś do usunięcia
Tak to już jest, Szustka syn pracował w Ośrodku Sportu i Rekreacji jak Szustek był burmistrzem, a żona pracuje w Agencji
mieszkaniec (2019-05-18 07:47) 16 11   |   zgłoś do usunięcia
Szanowni Państwo co niektórzy zadający pytanie co cena energii ma do śmieci, przeczytajcie artykuł dokładnie, dopóki nie było wzrostu energii o ok. 70 %, to zakład wodociągów i kanalizacji miał wynik dodatni i z tych środków pokrywano straty w zakładzie oczyszczania miasta (co było niezgodne z prawem) w tej chwili po wzroście cen energii zabrakło pieniędzy i tyle w tym temacie . Do osób twierdzących, że przyjdzie prywatna firma i zrobi to taniej. to czemu żadna z tych firm nie brała udziału w poprzednich przetargach przecież to taki super interes ... bo zapewne wiedziała, że za te pieniądze, które jest gotowe wydać miasto nie wykona tej usługi, a dlaczego tą usługę robi Puik od powiedźcie sami dla mnie to lokalna polityka ... Dla osób twierdzących, że np. w gminie jest dużo taniej - pytam ile razy w miesiącu w Łukowie są odbierane różnego rodzaju frakcje śmieci , w gminie odbiór odbywa się to raz w miesiącu ( w tym popiół 3 razy do roku i tyle samo szkło). Trzeba się tylko cieszyć, że nie został zrealizowany mega projekt w takiej formie jak był przewidywany(choć modernizacja oczyszczalni jest nieunikniona i wszyscy o tym wiedzą, ale bez gigantomanii pod publiczkę) - poczytajcie o modernizacji w dużo mniejszej skali w Garwolinie i o cenach jakie płacą tam mieszkańcy. Najgorsze jest to gdy zarządzaniem firmami zajmują się politycy dla nich ekonomia się nie liczy a tylko efekt wizualny i czarowanie wyborców ... a za wszystko na końcu zapłaci Kowalski ...
Jolka (2019-05-18 07:51) 15 14   |   zgłoś do usunięcia
A Panowie Mateńko i Pludowski sie dopiero obudzili ??? Gdzie sie pochowali przez tyle lat skoro problemu nie widzieli . Zastepca burmistrza , od roku Prezes PUIK A oraz przewodniczacy komisji rewizyjnej Poczekajmy na audyt. Jeżeli nie wykaże nieprawidłowości to będzie sromotna klęska Płudowskiego. I przyklep do referendum. To kiedy mamy oczekiwać raportu? Byle byśmy za długo nie musieli czekać bo referendum trzeba przeprowadzić.
Jolka (2019-05-18 08:28) 11 10   |   zgłoś do usunięcia
Zapomniałam dodać: Panie Burmistrzu jest pan specjalistą od wywoływania sztucznej sensacji !!! Pozdrawiam
A ha (2019-05-18 08:37) 13 10   |   zgłoś do usunięcia
Płudowski był w komisji rewizyjnej. Czy nie sprawował nadzoru i kontroli nad jednostkami miejskimi ? Już widzę jak będzie audyt w PUiK tak samo jak w PEC, OSiR czy ZGL ;-). A gdzie była "tygrysica finansów" (skarbniczka). Jeśli nie sprawowała należytej kontroli to teraz na pewno pozwoli na audyt ;-). Po co ten cyrk ? Bo na pewno nie po to by ujawnić nieprawidłowości.
Jolka (2019-05-18 08:40) 12 8   |   zgłoś do usunięcia
Pan Płudowski nie może dyrektora "u siebie" w szkole wymienić a będzie robił porządki w PUiK ...buhhaaahahaa
Jk (2019-05-18 08:41) 12 8   |   zgłoś do usunięcia
Jest konkurencją. Puik nie musi odbierać śmieci, są inne firmy. Będzie taniej i lepiej.
z Łukowa (2019-05-18 08:52) 13 13   |   zgłoś do usunięcia
Od jakiegoś czasu pojawia się temat referendum w celu odwołania burmistrza?Komu na tym zależy?Czy poprzedni włodarze miasta od razu mieli same sukcesy?
hmm (2019-05-18 09:01) 11 10   |   zgłoś do usunięcia
walić straty finansowe, walić psujące się samochody, walić brak zdolności kredytowej... przecież najważniejsze jest uderzenie personalnie w burmistrza czy innego gościa. jesteśmy winni i próbujemy zwalić winę na kogoś innego i siejemy fake newsy. komu zależy na rozmydleniu oczy i sianiu dezinformacji?
wyborca (2019-05-18 09:17) 11 12   |   zgłoś do usunięcia
Najlepiej atakiem na tych co wam prawde piszą,że jesteście nieudolni,nie macie zielonego pojecia o zarządzaniu,nie trzeba miec doktoratu ,żeby byc dobrym gospodarzem.Premie to sie dostaje za dobre wyniki w pracy ,a nie co miesiąc.Podwyżkami chcecie nadrobic podwyżki pracownikow,a moze i swoje tak juz wysokie.Kawa Sido była tansza od Lavazzy
PsowyMatrix (2019-05-18 09:20) 16 13   |   zgłoś do usunięcia
Takie tam ploteczki i nowoczesny scenariusz wg D. O.: pijanszy Pinokio wmawia PlaSkowi (temu z rady) i okraglemu Rikardowiu że są w stanie zorganizować referendum i wejść na stolce. W swym ciągu nie ogarnia innej rzeczywistości i że ludzie nie chcą poprzec tych planów. Trzeba dziubac i mały wojak z rady trząść ma dla zasady. Podsumowanie: fajne te popijawy u partyjnych. Z następnej więcej przekażę.
Jurek (2019-05-18 09:36) 15 8   |   zgłoś do usunięcia
A mnie zainteresował wątek liczników. Czy ja dobrze rozumiem: przez lata nikt się tymi wodomie4sami nie zajmował a powinien? Coś tu mi niegra.
Wc (2019-05-18 09:37) 22 10   |   zgłoś do usunięcia
Prawda jest taka ze rządy oszustka były prawdopodobnie naciągane w każdej dziedzinie.Chłop na siłę bez podstaw programowych chciał zmienić Łuków. I zmienił podzielił. ....jak Pisiory.
U mnie wymienili (2019-05-18 09:39) 9 10   |   zgłoś do usunięcia
A ty w domu masz sprawny licznik czy nie? Czy nowy licznik pokaże ci inne zużycie wody?
Zenon (2019-05-18 09:54) 14 14   |   zgłoś do usunięcia
Audyt to należy w pierwszej kolejności zrobić w Urzędzie Miasta. Najpierw rozliczyć poprzedniego burmistrza, a dopiero potem jednostki podległe.
klik (2019-05-18 09:57) 14 7   |   zgłoś do usunięcia
A co na to pan CBA ? Jeżeli przyznano mu olbrzymią premię tzn że wszystko było OK. Czyżby panowie ze służb znowu się wybierali do Łukowa ?
sloganyWc (2019-05-18 10:01) 12 12   |   zgłoś do usunięcia
Slogany slogany i jeszcze raz slogany nowoczesnych nieudaczników,argumentów brak i dodam że oprocz inwektyw szczucia to nic nie macie mieszkańcom do zaoferowania
Pokolo (2019-05-18 10:18) 13 12   |   zgłoś do usunięcia
Wymówka że energia podrożała to wina tylko i wyłącznie ich samych jak by którykolwiek śledził notowania giełdowe to by do dziś płacił po 250zl/MWh tylko że wola się lansować jak pracować i teraz płacą po 320-340 zapewne te różnice powinni z własnej kieszeni zwrócić za szczególne niedbalstwo na stanowisku pracy tak jest w każdym urzędzie u nas wszyscy przespali dobre ceny i miasto i gmina i powiat, a wystarczyło obserwować rynek ale cóż to było w trakcie kampani mieli ważniejsze sprawy.
Głos Łukowa (2019-05-18 11:29) 11 15   |   zgłoś do usunięcia
Panie Macieju Nurzynski proszę szykowac się na rządzenie miastem. Mamy dość wojny toczącej się między zarozumiałoscią a nieudolną uczciwoscią .Szykujmy sie do referendum tak dłuzej być nie może!!! Szkoda naszego pieknego miasta .Zróbmy to dla naszego dobra !
Głos Łukowa (2019-05-18 11:41) 11 10   |   zgłoś do usunięcia
A Panów włodarzy(Szustka i Pludowskiego ) zapraszamy na Targowice i tak po razie. To będą najbardziej widowiskowe i najliczniejszą "Dni Łukowa". Nic i nikt ich nie przebije !
@Glos Łukowa (2019-05-18 11:48) 14 7   |   zgłoś do usunięcia
Radny sam do siebie pisze i próbuje wypłynąć do roli dyskutanta?
asan (2019-05-18 11:50) 12 10   |   zgłoś do usunięcia
Teraz pracownikom PUIK Płudowski z Matenko dadzą podwyżki i to spore ludziom się należy. Śmieciarki zakupi się nowe 9i będzie git. Oczywiście kochani mieszkańcy Łukowa wy za to zapłacicie ale to drobnostka.
klik (2019-05-18 12:26) 11 10   |   zgłoś do usunięcia
Najbardziej mnie wkurza , że obecny starosta ani słowem przed wyborami się nie zająknął że są problemy i przedstawiał wszystkim super rzeczywistość.
do klik (2019-05-18 12:39) 14 9   |   zgłoś do usunięcia
Nie przedstawiał bo nie było. Firma była dobrze zarządzana i zawsze na plusie z czego i pracownicy mieli profity. Spójrz na to z innej strony. Wywalili Karasia i wszystko zaczęło się walić.
mieszkaniec (2019-05-18 13:02) 16 8   |   zgłoś do usunięcia
Przeciez obecny wlodarz był radnym i nic nie mówil,ze miasto jest żle zarzadzane.Jak sie nie ma predyspozycji i oleju do rzadów to można przypuszczac ,że nie chodziło o dobro mieszkańców ,a o stołki.Te bzdury wyglaszane w trakcie kampanii to byla woda na młyn.Minęło ponad pół roku rządów ,a w mieście zastój,tyko wymiana stołków na jeszcze niby doskonalszych i straszenie mieszkańców podwyżkami.To jest uczciwośc i dbanie o lepsze życie mieszkańców Wkomentarzach nie podpierajcie sie przeszłościa tylko piszcie o swoich dokonaniach.Nie macie ich i plujecie jadem.
ty mieszkańcu chyba z innego Łukowa pochodzisz (2019-05-18 13:09) 14 10   |   zgłoś do usunięcia
Jak ktoś mówi o bzdurach, sołkach, zastoju, straszeniu, pluciu jadem to chyba tylko ty... :)
100 tyś (2019-05-18 13:25) 12 8   |   zgłoś do usunięcia
Jeszcze "dajcie 100 tyś na Orlęta "
do ty.............. (2019-05-18 13:53) 13 8   |   zgłoś do usunięcia
tylko tyle masz do powiedzenia,to zbyt mało jak na sukcesy
Polak (2019-05-18 14:03) 9 10   |   zgłoś do usunięcia
To kiedy zmiana vice w powiecie z M na B? Nie wierzę że piski wytrzymają z nim na tym stanowisku jeszcze do końca kadencji
Hmm (2019-05-18 14:17) 15 8   |   zgłoś do usunięcia
Prawda jest że w PEC zatrudniony jest człowiek z bliskiej rodziny Pana Giczeli? To taki ,,dziennikarz" który rozdaje z burmistrzem paczuszki.
Prawda ci to (2019-05-18 15:48) 12 7   |   zgłoś do usunięcia
Szwagier
Orlęta (2019-05-18 15:49) 11 17   |   zgłoś do usunięcia
Było z czego to dali a czemu mieli nie dać.
Jarek (2019-05-18 16:12) 10 8   |   zgłoś do usunięcia
Nawiązując do tytułu artykułu czy zdjęcie nie jest odpowiedzią ?
Kto (2019-05-18 16:31) 9 10   |   zgłoś do usunięcia
Kto jest winien ?Moze pan prezes Karas?Czyzby zle pracowal?Ale to niemozliwe do za swa peace dostawal premie I to niemale ciekawe kto je dawal ?
Gh (2019-05-18 16:34) 10 9   |   zgłoś do usunięcia
A gdzie CBA moze znowu przyjadzie?
dobre Jarek (2019-05-18 16:36) 9 11   |   zgłoś do usunięcia
Idąc dalej za twoim tokiem myślenia to należałoby przewidywać problemy w PECu.
Do Inteligentny rozwój (2019-05-18 16:39) 12 8   |   zgłoś do usunięcia
Miasto Łuków • 20 października W dniu 20 października 2018 r. Sekretarz Miasta Ryszard Szczygieł odebrał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Miasta Łuków. Nagroda została przyznana w kategorii "Samorząd przyjazny inwestorowi", za realizację projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i idący za tym wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta". Nagroda została objęta honorowym patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak. Uroczysta Gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 odbyła się w dniu 20 października 2018 r. w Uniejowie. Miasto Łuków zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju po raz trzeci.
Mieszkaniec.. (2019-05-18 16:52) 11 8   |   zgłoś do usunięcia
Sprawa powinno zainteresować się CBA.... i nich poniosą odpowiedzialność konkretne osoby... Ale i Nasza Szanowna Koalicja PiS i Przymierze przyklaskiwala takiemu dzialaniu.... MIESZKAŃCY OBUDŹCIE SIĘ....
Oko.okolo (2019-05-18 16:55) 9 8   |   zgłoś do usunięcia
Może audyt w ZDP ja mogę długa listę nie prawidłowości przedstawić nawet z nazwiska się podpisze pod pismem na 150stron. Te nie prawidłowości każdy widzi na drodze a w papierach to nie wiem zapewne drugie tyle będzie.
Nie dla podwyżek.... (2019-05-18 17:17) 18 15   |   zgłoś do usunięcia
...radni z mieszkańcami. Najpierw zdiagnozować , dlaczego burmistrz pchnął do rad nadzorczych platformersów? Jeżeli tacy wspaniali niech radzą skąd wziąć pieniądze na ratowanie przedsiębiorstwa. Zdiagnozować ilu nowych pracowników wsadził do tych spółek pierwszy i to pracowników biurowych. Ogarnąć skalę finansową burmistrzowych przyjęć do pracy , rozumiem może brakować na pensyjki ale dlaczego mamy my płacić z własnej kieszeni. Za Karasia i Szustka było ok , dla mnie mogą odbierać i tydzień , otwieramy altanki śmieciowe i niech wybierają ile chcą. Redukować administrację i uposażenia nadzorców bo nic nie robią. Zatrudnić fizycznych. Zdiagnozować problem a nie od razu do naszych kieszeni to po pierwsze nieuczciwe jest . Niech magistrat nie straszy gorzej być nie musi . Radni bronią mieszkańców i głosują przeciw. Burmistrz z dworem jak sobie nie radzi to fora że dwora. Niepotrzebny nam burmistrz , który pieniędzmi mieszkańców nadrabia swoją niekompetencję. Szkoda Łukowa , szkoda mieszkańców . Stop hipokryzji i matactwom.
Do. Wyzej (2019-05-18 18:20) 16 17   |   zgłoś do usunięcia
Burmistrz pokazal jaki tam syf jest a ten syf był już od kilkunastu lat. Do tego syfu dwa razy CBA przyjeżdżał tak więc nie pieprz że za karasia było dobrze bo to nie stało się w parę miesięcy. Jeśli nie potrafisz zrozumieć co się dzieje do okola bo jesteś tak ograniczony umysłowo to się nie odzywaj bo robisz z siebie posmiewisko. Karas brał dwie premie za dobre wyniki w pracy po 30tys dostał podwyżkę 1tys też zapewne za dobrą pracę i dzisiaj mamy tej pracy efekty. Stare pełnoletnie samochody w kilka miesięcy nie zestarzaly się do 18 letnich. Liczniki bez legalizacji nie są od miesiąca tylko od lat. Może nowy prezes nie może patrzeć na ten syf i jak spółka łamie prawo i dlatego zrobisz szum. Może poprzednikowi to nie przeszkadzało bo pilnował aby stołek i swoją wypłata była
do do Wyżej (2019-05-18 18:30) 16 12   |   zgłoś do usunięcia
Kolejny cymbał co się opiera na sloganach a konkretów żadnych. Za Karasia to były wielomilionowe inwestycje a pracownicy dostawali premie i nagrody. Już tęsknią za Karasiem bo przynajmniej każdy wiedział co ma robić i za co a teraz to ogólny bałagan i niemoc.
Mieszkaniec.. (2019-05-18 18:31) 15 8   |   zgłoś do usunięcia
Brawo dla Przymierza.... Nich dalej przyklaskiwala PiS.... Będą razem w metalowych obrazkach prowadzani.... Prokuratura się powinna zająć wszystkimi przekretami... Kolesiostwem... Sztucznymi stanowiskami... Nagrodami.. Itp
pluto (2019-05-18 18:32) 11 8   |   zgłoś do usunięcia
strachy na lachy Płudowski nie pomysłu na Łuków to robi zadymę a kasę ściągnie od mieszkańców na swoje nieudolstwo. Tak będzie drożej zapłacimy za śmieci wodę i ścieki. Już zapowiedział znaczne podwyżki.
Od siebie zacząć (2019-05-18 18:37) 16 9   |   zgłoś do usunięcia
Nie zasługujecie na wysokie uposażenia, które pobierajcie. Moja propozycja to zmniejszenie waszych pensji o 1/3 co da oszczędności 100 tysięcy rocznie. Precz od kieszeni podatników!!!
Znów kapiszon zamiast bomby? (2019-05-18 18:57) 13 12   |   zgłoś do usunięcia
Masz rację pluto. Płudowski nie ma się czym pochwalić to straszy. Mateńko mu wtóruje bo sam przestraszony. A co tam nad zalewem słychać panie Płudowski? Jak przetarg? Jak kąpielisko? Co znów klapa?
Mirek (2019-05-18 19:04) 15 10   |   zgłoś do usunięcia
zmniejszyć pensje burmistrza i Prezesa to skandal że tyle biorą
Eryk (2019-05-18 19:09) 12 13   |   zgłoś do usunięcia
Dawny burmistrz konkretny człowiek robił politykę na poziomie. teraz dzieje się jakis żart.
festiwal (2019-05-18 19:48) 9 10   |   zgłoś do usunięcia
ale festiwal pękających pisianych pup :D jeszcze
Do uczciwego (2019-05-18 19:49) 12 10   |   zgłoś do usunięcia
W osypke szczać!!!! Jak nie umiesz zarządzać to zrezygnuj i nie marnuj miasta, po twoich rządach nic nie pozostanie. Upadek wróżę memu miastu, wielki upadek A ty pegonie to uważaj żeby do ciebie CBA nie przyjechało.....wiesz za co i do tatusia Buły!!! Czy ktoś wie co znaczy korupcja polityczna, zapytajcie starego Buły!
@ulało się darondru (2019-05-18 20:04) 9 9   |   zgłoś do usunięcia
Jadą ostro chłopaki nicki zmieniają i się kolejnym wpisem jaraja. Ale każdy ma sobotę jaka sobie zorganizuje. Wspólna wodeczka i klikanie w klawiature. Wyczuwam mocno w bani jeszcze przed zmrokiem. Chcemy więcej.
Jak szybko się rozbisurmanili chłopcy (2019-05-18 20:05) 9 10   |   zgłoś do usunięcia
Przychodzi stary B do przedsiębiorcy i oferuje mu popchnięcie jego tematów w zamian załatwienie tematu, którego z młodymi nie może przepchnąć. Chcieliście CBA to będziecie mieć
Panie Płudowski ja nie wiem (2019-05-18 21:07) 11 11   |   zgłoś do usunięcia
To co z tym przetargiem na zalew? Kolejna klapa czy sukces?
Pinokio. (2019-05-18 22:09) 11 12   |   zgłoś do usunięcia
Co z tymi sprzedawaniem działek pod bloki za mieszkania? Ile Pinokio już ich dostał? Wyszły brudy w puik ukrywanie przez tyle lat teraz wyjdą inne brudy i szczekanie ryskow baskow Pinokiow po wodeczce nic nie da.
Cw (2019-05-18 23:50) 11 8   |   zgłoś do usunięcia
Proszę mi odpowiedzieć...co zrobi pryszcz Ryszard dla llu czy w ogóle to on wie gdzie mieszka. Bo osoby z oś unitow żyją w azbescie.....A on w Lublinie miasto zasciankowe choć w tvp1 codziennie.ryszard godny czlowieku idz spać
Boicie się odpowiedzi? (2019-05-18 23:56) 14 8   |   zgłoś do usunięcia
Co z tym przetargiem? Sukces czy kolejna porażka? Bomba czy jak zwykle kapiszon?
masa (2019-05-19 00:12) 11 9   |   zgłoś do usunięcia
Matenko taki mądry on był vice burmistrzem i co było cacy. Lis farbowany. Przed audytem wszystko wie to coon jeszcze tam robi . Jedziesz koleś.
Kaśka (2019-05-19 00:14) 13 10   |   zgłoś do usunięcia
Kto z was zna się na działalności komunalnej pludowski, matenko czy krasuski gdzie byliście wcześniej , dlaczego były vice burmistrz dziś stawia głupie pytania. Chodzi o to by ludziom namieszać w głowach. Dochody PUIK to opłaty za wodę, ścieki i wywóz odpadów. i to się bilansowało aż przyszedł nowy prezes i klapa. co by tu zrobić ano audyt. Kolejny pomysł to podwyżki na wszystko i jest kasa, a kto zapłaci ludzie , mieszkańcy Łukowa.
rysiek (2019-05-19 00:19) 14 10   |   zgłoś do usunięcia
A kto powiedział, że to PUIK musi odbierać śmieci z Łukowa? Jest wiele firm, które zrobią to bardziej fachowo i dużo taniej. PUIK rozwiązać i szlus...
Stary buła.... (2019-05-19 07:34) 18 8   |   zgłoś do usunięcia
....to prostytutka polityczna , z fakultetami chamstwa , nieuczciwości , zdrady i podstępu. Nie obrażaj złodziei z peło , peesel no i tych inaczej inteligentnych co oszukali mieszkańców w ostatnich wyborach.
Ja tam nie wiem.... (2019-05-19 08:02) 17 7   |   zgłoś do usunięcia
....co wam tam obnaża burmistrz , co pokazuje . Jestem człowiekiem tolerancyjnym , choć swawoli się sprzeciwiam. Nasz szeryf miasta był radnym przez cztery lata , nie mógł pokazywać mieszkańcom nieprawidłowości? Był szefem komisji rewizyjnej i nie widział zaniedbań? Taki rzutki, elokwentny radny nie potrafił pokazać nagiej prawdy o bezeceństwach puikowych? Kto wiedział o przekrętach , niegospodarności ponosi taką samą odpowiedzialność i to dotyczy też wylęknionego prezesa. Za rządów PIS była to firma dobrze prosperującą , zadowoleni i pracownicy i mieszkańcy no ale jak przewaga w radzie nadzorczej Platformy Obywatelskiej to musi być żle.,,Pinindzy nie ma i nie będzie ,, no skąd my to znamy. Albo bierzecie się za robotę albo nie bierzcie nadzorczych pieniędzy a zwłaszcza tych z naszych portfeli. Stop podwyżkom , stop kłamstwom i chamskim sloganom , fakty , prawda a nie szukanie sposobów sfinansowania nowych dostawianych biureczek w pjku. Radni jesteście naszymi przedstawicielami , pamiętajcie o tym , niech nie skusi Was jakaś wyimaginowana miska ryżu.
Kol (2019-05-19 09:14) 10 5   |   zgłoś do usunięcia
A ile będzie kosztował audyt, kto za to zapłaci.
tak (2019-05-19 09:53) 16 6   |   zgłoś do usunięcia
Dopiero teraz audyt? Dziwne.Pan prezes powinien go zrobic jak obejmował stanowisko.Straszycie mieszkanców od poczatku róznymi podwyżkamii niedociagnieciami poprzedników,sami nie jesteście lepsi.Dla niektórych radnych obecnie rzadzącej koalicji to smiech jak ktoś napisał stop podwyzkom.To jest zwyczajne lekceważenie ludzi.
Marek (2019-05-19 10:49) 11 13   |   zgłoś do usunięcia
Już tepaki skomla bo szabmo wybilo i strach się pojawił że brudy wyszły z 8 lat rządzenia kradzieży że wyjdą inne brudy łapówki sprzedaż mienia. Nie na darmo ktoś skarżył do CBA i CBA przyjeżdżało sprawdzić brudy. Teraz wyszedl syf. Taki syf jest i w ZDP o czym mówiłem przed wyborami a co teraz to szambo wybije i też będziecie gadać że dlaczego teraz? Może niech odpowie Karaś dlaczego przez tyle lat rządów zrobił się taki bałagań?
Kaska (2019-05-19 11:02) 13 12   |   zgłoś do usunięcia
500+ kosztuje. Ceny marzy rząd podniósł bo na 500 skądś trzeba wziąć. Teraz ceny za prąd poszły do góry. Póki co dla firm o 30~70% a dla zwykłych ludzi władza bała się podnieść przed wyborami a po wyborach będziemy płacić 50% więcej za prąd. To cena 500+ i innych socjalow. Z pustego i Salomon nie naleje a skas trzeba wziąć gdzieś podnieść żeby było. ZUS też do góry pójdzie mimo że i tak drogi. Pracujący zapłacą za socjal nie pracujących. A kasa OFE znowu zostanie nam ukradziona wcześniej PO ukradł teraz PiS ukradnie i 20% zabierze jako koszty operacji akurat to jest 23mld koszt tak zwanej 5+. PO i PiS to dawne AWS ta sam mentalność takie same afery.
Kaśka (2019-05-19 11:22) 14 13   |   zgłoś do usunięcia
o ile chcecie podnieść opłaty za odpady, wodę i ścieki, a może i podatki. po co to zamieszanie trzeba z mostu powiedzieć że mieszkańcy muszą się złożyć na te sprawy za nieudolność Burmistrza Płudowskiego i Mateńki. A potem zgoni że to radnych że tak zdecydowali. Taki lisek!
@Marek (2019-05-19 13:13) 11 8   |   zgłoś do usunięcia
Piszesz wypisz wymaluj o sobie.
mosek (2019-05-19 14:22) 15 7   |   zgłoś do usunięcia
burmistrz szykuje podwyżkę za odpady a miało być lepiej, a tu jest uczciwie ale wy musicie płacić.
Zagadka (2019-05-19 14:25) 15 8   |   zgłoś do usunięcia
Ile p.gon napisał komentarzy? Bo już podania skończył.
ada (2019-05-19 15:06) 15 8   |   zgłoś do usunięcia
a może Płudowski obniży sobie bardzo wysoką pensję bo w Łukowie to on buja w obłokach
Płudowski nie bój się. Odpowiedz na pytania. (2019-05-19 15:49) 12 9   |   zgłoś do usunięcia
1.Za ile miesięcznie swoje nowatorskie rozwiązania będzie wprowadzał przyniesiony w teczce nowy prezes PEC? 2.Ponawiam pytanie o zalew.
Jan (2019-05-19 16:28) 14 24   |   zgłoś do usunięcia
Kiedy były burmistrz odda pieniądze za wysyłanie SMS płatnych w swoich prywatnych celach?
Kolejne pytanie (2019-05-19 16:44) 11 7   |   zgłoś do usunięcia
Czy obecny burmistrz pokryje z własnej kieszeni koszty głupich decyzji personalnych? Przypomnę 40 tysięcy dla Ryszarda Szczygła i 25 tysięcy dla Władysława Karasia. Niestety sąd nie podzielił emocji Płudowskiego.
Pysiek (2019-05-19 17:55) 9 6   |   zgłoś do usunięcia
Focia z kościoła poszła można klikać anonimy. Żałosny Pan.
Poważnie pytam (2019-05-19 18:35) 12 9   |   zgłoś do usunięcia
Czy to prawda , że obyczajem obecnej alternatywnej administracji są libacje w pokoju nie pójdę numeru, we w urzędzie w towarzystwie damsko-męskim? Pytam i dowiedzieć się nie mogę.
MIESZKANIEC (2019-05-19 19:45) 13 9   |   zgłoś do usunięcia
Znowu pijany się przewraca Pinokio
Ksiegowa (2019-05-19 19:46) 12 7   |   zgłoś do usunięcia
Co oni z tym finansowaniem skrosnym za glupoty wygadują? Przeciez puik jest jednolitym przedsiebiorstwem, wiec jakie finansowanie skrosne?
Łukowianin (2019-05-19 19:59) 16 7   |   zgłoś do usunięcia
Za co Pinokio corocznie przyznawał kilkadziesiąt tysięcy premii CBA i rozdawał charytatywnie darowizny na kluby z budżetu PUiK . Teraz szukamy dziury finansowej, ciekawe co stwierdzą audytorzy, może zamiotą pod dywan albo wezmą kasę i namotają tak, że nikt nie będzie winny. Łatwo trwonić nie swoje pieniądze, żeby musieli to zwrócić ze swoich to dwa razy by pomyśleli za czym by dali. Kiedy to draństwo zostanie rozliczone
Śmietnik (2019-05-19 20:27) 10 7   |   zgłoś do usunięcia
Audyt finansowany przez miasto, wykaże to co zechce władza . Może system uszczelnić czy deklaracje za członka rodziny nowo narodzonego odrazu są zglaszane, firmy prywatne zaniżają ilości wytwarzanych śmieci, są przypadki że śmieci produkowane przez firmy podstawiane są pod posesję prywatne pracowników.
Audyt słowo wytrych (2019-05-19 20:49) 13 10   |   zgłoś do usunięcia
Rok Mateńko jest prezesem i teraz mu audyt potrzebny? To co dokumentów finansowych nie przegląda, protokołów z rady nadzorczej nie czyta chociaż w posiedzeniach uczestniczy? Sprawozdania z badania bilansu spółki też nie widział? Z radcą prawnym spółki nie rozmawia?...
asan (2019-05-19 20:53) 12 8   |   zgłoś do usunięcia
skrót - MATEŃKO SOBIE NIE RADZI A PŁUDOWSKI MA TRUDNOŚCI ZE WSZYSTKIM YU GADANIE NIE POMOŻE KAMPANIE SIĘ SKOŃCZYŁA A ON DALE GRA
matryx (2019-05-19 21:27) 13 7   |   zgłoś do usunięcia
jutro zobaczymy jak Pludowski walczy o kasę
krytykant (2019-05-19 21:33) 11 7   |   zgłoś do usunięcia
Chciałbym dołączyć do grona krytykantów , jaki jest kolor ich krótkich majtek dla rozpoznania się nawzajem ?
Mój audyt puiku: (2019-05-19 21:57) 17 20   |   zgłoś do usunięcia
I jaki tego morał? Osiem lat dojenia puiku musiało kiedyś tąpnąć. Przed erą mrugania to miasto finansowało rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a mrugnięcie scedowało te koszty na puik by wydoic z puiku cały fundusz amortyzacyjny. A dziura w funduszu amortyzacyjnym powoduje teraz, że nie ma za co kupić nowych śmieciarek. To normalne, że awarie starych samochodów generują koszty. Następna sprawa to mrugnięcie razem z obecnym prezesem puiku i obecną kierowniczką tego nierentownego zakładu wymyślili tak drogi i skomplikowany system zbierania tych śmieci. Przy tak rozbudowanym systemie zbierania odpadów opłata powinna być o 50% wyższa. Są dwa wyjścia, albo zwiększyć opłaty albo ograniczyć system. Dziś zdarzają się takie sytuacje, że rodzina, płacąc 20 zł na miesiąc, potrafi przekazać odpady za 1500 zł w tymże okresie. Następnym wadliwym rozwiązaniem jest to, że miasto płaci puikowi stały ryczałt miesięczny, który nie ma prawa się zwiększyć nawet o złotówkę nawet wtedy kiedy puik musi wywieźć dwa razy więcej odpadów niż dwa, trzy lata temu. To jest chore. I niech nikt nie pisze, że prywaciarz będzie zbierał w Łukowie odpady za darmo albo poniżej kosztów. Chcieliście adytu to go macie :)
księgowa (2019-05-19 22:29) 8 14   |   zgłoś do usunięcia
do mój audyt - ty maszeruj do przedszkola uczyć się liczyć na palcach. nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz. błazenada
da sie (2019-05-19 22:29) 11 12   |   zgłoś do usunięcia
Prywaciarz wywiezie za ta kase i jeszcze na tym niezle zarobi ale u niego pracuje jeden kierownik który niekiedy wsiada i za kierowce smieciarki ,gdy którys z samochodów ulegnie awarii naprawiany jest przez zakład mechaniki i rano wyjezdza w trase
asan (2019-05-19 22:35) 10 7   |   zgłoś do usunięcia
jutro jest sesja i Płudowski wnosi o podwyżki za odbiór odpadów i co gdzie jest REDAKCJA. TO JEST PRZYKRYWKA DLA NIEUDOLNOŚCI TEGO . Podwyżki są szalone od 50 do 100%. draństwo i obłuda.
a sio (2019-05-19 23:31) 9 8   |   zgłoś do usunięcia
Wnieść to on może odpady do śmietnika
llu (2019-05-20 07:45) 14 9   |   zgłoś do usunięcia
Puik ma do końca roku umowę na wywóz śmieci i zapewne zrealizuje tą umowę , a później drodzy Państwo "przyjdzie" firma prywatna, której tak większość wyczekuje i zrobi tą usługę prawie za darmo a wy będziecie mieli kasę w swoich portfelach... Tylko jakoś drodzy wszystko wiedzący razem z poprzednią władzą jakoś nie możecie zauważyć, że w Adamkach ceny za składowanie w tym roku wzrosły w zależności od frakcji od 100 do 50 % ... Cóż nas to obchodzi , zapłacą krasnoludki ...
Do księgowa z 22:29 (2019-05-20 08:39) 10 9   |   zgłoś do usunięcia
Co ty się czepilaś jedynego merytorycznego komentarza pod tym artykułem? Reprezentujesz osoby, które odpowiadają za "erę mrugania" i te które doprowadziły do zapaści w tej firmie? Prawda w oczy kole?
Do da sie (2019-05-20 08:43) 8 8   |   zgłoś do usunięcia
Po pierwsze żaden prywaciarz nie dopłaci ani złotówki do interesu, po drugie dziś w łukowskim systemie brakuje pieniędzy nie tylko dla puiku ale i dla tego składowiska pod Radzyniem gdzie jadą śmieci z Łukowa.
Do llu (2019-05-20 08:46) 10 9   |   zgłoś do usunięcia
Masz na Łukowie ksywę Pinokio? Teraz chcesz pracowników puiku zwalniać?
Do mój audyt (2019-05-20 08:49) 9 10   |   zgłoś do usunięcia
Czyli według ciebie audyt powinien być również w Urzędzie Miasta przeprowadzony? Może i racja, bo faktycznie to tam opracowywano zasady odbioru śmieci i tam dzielono kasę na tę robotę.
wyborca (2019-05-20 09:34) 11 11   |   zgłoś do usunięcia
PUiK to dzieło Szustka i CBA, ale szykuje się następna dziura finansowa w PEC. Niegospodarność kadrowa kwitnie i przy obecnej władzy, tworzy się stołek dla odwołanego prezesa, w teczce przywozi się nowego prezesa emeryta z Białej Podlaskiej, ot ekonomiczne rozumowanie. Za dwa lata znowu audyt, ale potraficie marnotrawić ludzkie pieniądze, skaranie boskie...
Wara od naszych pieniedzy. (2019-05-20 10:33) 10 9   |   zgłoś do usunięcia
W 2013 uchwalila platforma najeyzsze stawki za śmieci , teraz okolica doruwnuje do naszych starych stawek. Szukać oszczędności , mniej przyjęć do administracji , mniej pieniędzy dla rady nadzorczej , ciąć koszty ale od pieniedzy mieszkańców WARA.
Wara od naszych pieniedzy. (2019-05-20 10:33) 16 9   |   zgłoś do usunięcia
W 2013 uchwalila platforma najeyzsze stawki za śmieci , teraz okolica doruwnuje do naszych starych stawek. Szukać oszczędności , mniej przyjęć do administracji , mniej pieniędzy dla rady nadzorczej , ciąć koszty ale od pieniedzy mieszkańców WARA.
wyborca (2019-05-20 13:23) 15 9   |   zgłoś do usunięcia
PRZECIEZ TERAZ MAMY KONTYNUACJĘ TEJ WŁADZY TYLKO PEOWSKO NOWOCZESNA I MIESZKANCOM NA PEWNO BYT SIĘ NIE POPRAWI.
olo (2019-05-20 14:47) 10 12   |   zgłoś do usunięcia
To jak dyr szpitala już ma zakaz pełnienia funkcji publicznych z powodu wyroku sądu za pobicie ???Podobno pinokio już człowieka CBA ma wsadzić na dyrektora szpitala .
I Masza (2019-05-21 12:04) 11 7   |   zgłoś do usunięcia
Dowiedz się gdzie pracował ojciec obu panów, B. Mateńko i będziesz miał odpowiedź na wszystkie pytania.
Janosik (2019-06-20 13:27) 9 7   |   zgłoś do usunięcia
I co z tym audytem ....? Gdzie on sie podział....? Juz grubo ponad miesiac minął ..I dalej nic.... gdzie te sensacje rewelacje ...?
dodaj komentarz


Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Dla kogo tytuł "Kobiety Roku"
Dla kogo tytuł Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie kończy przyjmowanie kandydatur do tytułu "Kobiety Roku". Propozycje można składać do wtorku 25 lutego, a wyniki zostaną ogłoszone podczas gali 8 marca, której gwiazdą będzie zespół "Partita".
Szkoła w Krynce będzie miała patrona
Szkoła w Krynce będzie miała patrona Kończy się procedura, związana z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Krynce. Społeczność szkolna zadecydowała, że patronem placówki będą Powstańcy Styczniowi, ale ostateczna decyzja należy do Rady Gminy Łuków.
Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu ZHP Łuków
Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu ZHP Łuków Dzień Myśli Braterskiej to święto skautów na całym świecie, upamiętniające datę urodzin twórców ruchu ? Roberta i Olave Baden-Powellów.
Audi A4 dachowało w Krzywdzie. Kierowcy nic się nie ...
Audi A4 dachowało w Krzywdzie. Kierowcy nic się nie stało Młody kierowca wpadł w poślizg i wypadł z drogi.
Grypa nie taka straszna. Ale najgorsze przed nami
Grypa nie taka straszna. Ale najgorsze przed nami W powiecie łukowskim choruje mniej osób niż w latach poprzednich. Absencja w szkołach sięga 20 proc.
W czwartek sesja rady miasta. "Na tapecie" temat alkoholu
W czwartek sesja rady miasta. Będzie też rozpatrzenie skargi na burmistrza
Spektakl taneczny „Cztery królestwa" w ŁOK
Spektakl taneczny „Cztery królestwa W piątek 21 lutego w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się dwa spektakle taneczne ?Cztery królestwa".
Na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem
Na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem W dniach 21-28 lutego 2020 r. Caritas Diecezji Siedleckiej włącza się w obchody ?Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
ROLNIK ponownie bliżej pszczół. Sukces Bartłomieja i Kamila ...
ROLNIK ponownie bliżej pszczół. Sukces Bartłomieja i Kamila Uczniowie Technikum nr 3 kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu: Bartłomiej Szewczyk i Kamil Lasota awansowali do etapu centralnego IV Ogólnopolskiego Konkursu ?Bliżej pszczół? organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Odnowiony most w Sarnowie
Odnowiony most w Sarnowie GMINA STANIN Zakończyły się prace przy przebudowie mostu na rzece Bystrzyca w Sarnowie w ciągu drogi powiatowej Szczygły Górne ? Samów ? Siedliska ? Burzec.
Badania mammograficzne przy Kauflandzie
Badania mammograficzne przy Kauflandzie ŁUKÓW Przychodnia LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 3 marca w godzinach od 9.00 do 16.00 przy markecie Kaufland, ul. Przemysłowa 22 w Łukowie.
IV Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych
IV Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych Rajd wyruszy 29 lutego z Trzebieszowa. Zanim to nastąpi GOKiW przygotował kilka innych tematycznych atrakcji.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Staninie podglądali pracę policjantów ...
Uczniowie z Zespołu Szkół w Staninie podglądali pracę policjantów Trzecioklasiści obejrzeli radiowozy oraz inny sprzęt używany przez policjantów w służbie.
Zakochani pomagali Julii
Zakochani pomagali Julii Walentynki w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie
Oni dostali kasę na rozwój sportu
Oni dostali kasę na rozwój sportu Burmistrz Piotr Płudowski informuje, iż w środę 18 lutego w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrani zostali oferenci, którzy realizować będą w 2020 roku zadania miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W sumie pomiędzy 13 oferentów rozdysponowane zostało 455 tys. zł.
Miasto z promesą na żłobek
Miasto z promesą na żłobek Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski odebrał w poniedziałek 17 lutego promesę na kwotę 1 584 000 zł na utworzenie żłobka.
Dorabiałeś do renty lub emerytury? Rozlicz się z ZUS ...
Dorabiałeś do renty lub emerytury? Rozlicz się z ZUS Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Do 2 marca masz czas na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

Tłumy na roztańczonym jubileuszuHarcerze opanowali Wolę OkrzejskąRuszył gruntowny remont pomieszczeń sanitarnych w łukowskim szpitaluLata 70. na scenieSound'n'Grace zagrał w ŁukowieDni Łukowa 2019: Przedszkoliada nad KrznąDni Łukowa 2019: Bieg i biesiada na inauguracjęMuzyczne warsztaty w BieszczadachFotografia abstrakcyjna w ŁOKTurniej Szkół Sienkiewiczowskich: wygrana SiedlecPrawybory w Alejach„Czyste Powietrze”: zgłoś się do programu

Obejrzyj

Wywieźli odpady do lasuLata 70. na scenieSound'n'Grace zagrał w ŁukowieSzóstka kandydatów starła się podczas Wielkiej Debaty WspólnotyMuzyczne warsztaty w BieszczadachNauczycielski protest songWiozła dwoje dzieci. Miała ponad 3 promilePotrącił 4 osoby!Kampania przeciw dopalaczomMnóstwo głosowań na sesjiPo nieboskłonie - wiosenny przebój!Medialne warszaty z uczelnią z Torunia

Wydarzenia dodajwszystkie

Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
242526272829
01
Najbliższe wydarzenia
O prawie spadkowym na UTW
O prawie spadkowym na UTW
W poniedziałek 25 listopada Galerii PROwizorium ŁOK słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w spotkaniu, poświęconym podstawowym zagadnieniom z prawa spadkowego
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON 95 98 LPG
- - - -
Ceny paliw promocja

Prognoza pogody

Polub nas na facebooku


Polub nas na facebooku


Ogłoszenia   dodajwszystkie

Dam pracę: Praca przy remontach
Zatrudnię do pracy przy remontach malarzy, szpachlarzy, glazurników. Praca w Warszawie z zakwaterowaniem. Wysokie stawki wynagrodzenia. Wymagane doświadczenie. W przypadku pytań tel: 519583163
Kupię: KUPIE STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU TELEFON 694-972-047
kupie stare przedwojenne śmigło drewniane do starego samolotu, polskiego niemieckiego, czeskiego, angielskiego lub innego,do kolekcji.telefon 694972047
Kupię: KUPIE WOJSKOWE STARE DOKUMENTY,ZDJĘCIA,LEGITYMACJE TELEFON 694972047
Kupie dokumenty z drugiej wojny światowej i starsze listy z obozów koncentracyjnych,legitymacje, stare pisma, dyplomy, dokumenty wojskowe, zdjęcia, widokówki, obrazki,obrazy,mundury,szable,bagnety,kordziki,odznaki,odznaczenia,medale,ordery za ciekawe dobrze zapłacę telefon ...
Inne: KUPIE ODZNACZENIA,ODZNAKI,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE TELEFON 694972047
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Sprzedam: KUPIE WOJSKOWE STARE SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE TELEFON 694972047
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41
Redakcja
Redakcja Łuków24.pl
ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. + 48 515 895 342
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007 [email protected]
Redakcja
Redakcja Tygodnika
Wspólnota Łukowska

ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. +48 791 184 007
[email protected] Redaktor Prowadząca
Magdalena Oknińska
tel. +48 501 648 259
[email protected] Redaktor
Marta Karwowska
tel. +48 502 355 766
[email protected] Redaktor
Bartosz Szumowski
tel. +48 516 075 443
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007
[email protected]
Siedlce Się Dzieje