Dziś są imieniny: Emila, Laury, Rogera
Dzisiaj odwiedziło nas 79 osób   |   Osób online: 39   |   Zaloguj się   Rejestracja

Magda Oknińska  
dodane: 06-07-2018 09:48   |   wyświetleń: 6165

Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnego

3 maja wójt gminy Stanin odwołał ze stanowiska Jadwigę Grudzień, wieloletniego dyrektora szkoły w Zagoździu. Wieść szybko rozeszła się po gminie i wywołała wiele domysłów i dyskusji.
Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnegofoto. Archiwum 
- Dlaczego odwołano dyrektorkę miesiąc przed końcem roku szkolnego? My i dzieci byliśmy zadowoleni z jej pracy - mówili mieszkańcy Zagoździa, którzy zadzwonili do redakcji Wspólnoty Łukowskiej. 

Zaraz zaczęły się spekulacje, które trwają do dziś. Jedni mówią, że w szkole nie działo się dobrze, bo zespół nauczycieli jest ze sobą skonfliktowany. Drudzy domyślają się, że dyrektorka została zwolniona z powodów politycznych, bo jej mąż kilka razy ubiegał się o  stanowisko wójta, a idą kolejne wybory.

Wójt: "Nie nagle"

- To nie jest wojenka osobista Kazany z Jadwigą Grudzień. Pani Jadwiga została powołana przeze mnie  na stanowisko dyrektora szkoły od 1 września 2014 r. na pełną 5 - letnią kadencję do 31 sierpnia 2019 r., a zgodnie z prawem mogłem ogłosić konkurs. Jednak zaufałem jej - komentuje takie opinie wójt Krzysztof Kazana.

- To, że odwołałem panią Jadwigę Grudzień z funkcji dyrektora miesiąc przed końcem roku, to się zgodzę, bo kalendarza nie da się oszukać. Ale, że stało się to nagle - z tym się nie zgodzę. Sytuacja w obecnej Szkole Podstawowej w Zagoździu była niepokojąca już od dłuższego czasu. Z informacji, które do mnie docierały, wyłaniał się obraz dwóch skonfliktowanych obozów w środowisku nauczycielskim. Nie wiem, na jakim tle były te konflikty. Wpływały skargi imienne na panią dyrektor i były wysyłane do kuratorium za moim pośrednictwem. Skargi - anonimy na kilkoro nauczycieli  wpływały do mnie niejednokrotnie - wylicza wójt.

Telefon z kuratorium

- Pewnego dnia otrzymałem telefon z kuratorium oświaty w celu spotkania się i omówienia sytuacji w szkole w Zagoździu, bo wpłynęły pisma i skargi do kuratorium. Po rozmowie w  kuratorium wyłonił się obraz, że w szkole w  Zagoździu "nie dzieje się najlepiej" i jest  to bardzo dyplomatyczne określenie. Przedstawiciele kuratorium stwierdzili to na podstawie rozmów z nauczycielami i dyrekcją szkoły w Zagoździu - mówi wójt.

Jadwiga Grudzień uważa, że włożyła mnóstwo wysiłku, żeby szkoła dobrze funkcjonowała.

- Dane mi było kierować pracą 40 osobowego, bardzo dobrego zespołu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy sumiennie i odpowiedzialnie wypełniali swoje obowiązki zapewniając wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i dobrą współpracę z rodzicami. Jako dyrektor zapewniałam odpowiednie warunki i środki finansowe. Co roku nominowałam najaktywniejszych nauczycieli i pracowników do nagrody wójta, kuratora, ministra oraz do odznaczeń państwowych, wręczałam też nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- opowiada.

Niezadowoleni

Jednak mimo najlepszych chęci nie wszystkich można zadowolić.

- Niestety niektóre osoby, mimo, iż miały zapewnione dodatkowe godziny nadliczbowe i dofinansowanie studiów podyplomowych, nadal były niezadowolone i każde moje przeoczenie, niedopatrzenie przekazywały wójtowi, tak, aby urosło do rangi wielkiego problemu. Odnoszę wrażenie, że wychodziło to naprzeciw oczekiwaniom wójta, a nawet po obecnych doświadczeniach można myśleć, że odbywało się z jego inspiracji. Czyżby obiecywał tym osobom posady i stanowiska? - pyta była dyrektorka.

Brak współpracy?

Wójt Kazana podkreśla, że od dłuższego czasu  współpraca z  dyrektor Grudzień układała się coraz gorzej.

- Wójt jako organ prowadzący musi działać w oparciu o plany organizacyjno-finansowe. W gminie takim planem jest budżet, w szkole arkusz organizacyjny, który zgodnie z przepisami prawa musi być zatwierdzany przez Wójta Gminy Stanin. Szkoła w Zagoździu działała od początku roku w oparciu o 6 niezatwierdzonych arkuszy  organizacyjnych. Ja ich nie zatwierdzałem z uwagi na fakt, że nie odpowiadały one pod względem organizacyjno-finansowym naszej gospodarce finansowej - mówi wójt.

- Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacji szkoły, który określa z jednej strony ile godzin z jakiego przedmiotu będzie realizowane w każdej klasie, a z drugiej strony, który nauczyciel będzie te godziny realizował. Każdy arkusz był przygotowywany z największą dbałością o poziom dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Prawo Oświatowe w sposób konkretny i szczegółowy określa kompetencje dyrektora w tworzeniu arkusza organizacji, a dyrektor musi działać zgodnie z literą prawa - wyjaśnia dyrektorka.

- Czasami może to kolidować z oczekiwaniami osób uczących i to mogło powodować poszukiwanie wsparcia w organie prowadzącym, który reprezentuje wójt - kontynuuje Grudzień. - Jego uwagi i wręcz ingerencja personalna mogły spowodować rozchwianie pieczołowicie ułożonej siatki godzin, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na obniżenie poziomu nauczania. Dyrektor jest uzależniony nie tylko od wójta ale też od kuratora oświaty i co najważniejsze musi działać zgodnie z Prawem Oświatowym. Kontrola Lubelskiego Kuratora Oświaty wykazała, że wszystkie aneksy są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym - broni się była dyrektor.

Oceny: negatywna i dobra

Wójt natomiast podkreśla, że to pracownicy kuratorium uświadomili mu, że jako organ prowadzący ma uprawnienia władczo-kontrolne w postaci dokonania oceny pracy dyrektora szkoły.

- Po przeprowadzonej ocenie, zgodnie z procedurą, dyrektor Jadwiga Grudzień uzyskała negatywną ocenę pracy ze strony organu prowadzącego i dobrą ocenę ze strony kuratorium pod względem pedagogicznym. Do dokonania oceny pod względem pedagogicznym nie jestem władny, ani  nie czuję się kompetentny. Co do dokonań pani dyrektor pod względem finansowo-organizacyjnym mam pełen obraz, dlatego ocena była negatywna. Zgodnie z prawem oświatowym stanowi to podstawę do odwołania pani dyrektor – tłumaczy Kazana.

Jadwiga Grudzień twierdzi, że wójt nie zapoznał jej z treścią rzekomo negatywnej oceny, a w związku z tym nie miała szans ustosunkować się do niej.

- Próbowałam dowiedzieć się od wójta, jaka jest ocena cząstkowa ze strony organu prowadzącego, ale wójt zbywał mnie, mówiąc "wszystko w swoim czasie" - tłumaczy  była dyrektor.

Wójt Kazana z kolei podkreśla, że:

- Nie jest to wielka przyjemność na pół roku przed wyborami odwoływać  dyrektora szkoły. To bardzo trudna decyzja  odwołać kogoś ze stanowiska, chociaż  podstawy do odwołania były twarde. Ja jeszcze jednak biłem się z myślami…

Dodatkowy prawnik

Według Kazany szalę przeważył fakt, że Jadwiga Grudzień będąc 23 maja na sesji Rady Gminy, w czasie której dziękowała sołtysom za pieniądze na plac zabaw przy szkole zostawiła w Zespole Oświatowym fakturę na kwotę 6 tys. 100 zł brutto za usługi prawnika, nie informując go o tym.

- Mimo, że gmina zapewniła jej usługi prawnika gminnego, który  sporządził odpowiedź na pozew przeciwko szkole jednej z nauczycielek, pani Grudzień skorzystała bez mojej zgody z porady prawnika z zewnątrz, za którego usługi przyniosła fakturę do opłacenia przez gminę.  Tu przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości – mówi wójt.

Nagłe odwołanie

Jadwiga Grudzień także dobrze zapamiętała ten dzień, bo właśnie 23 maja została odwołana.

- Dzięki mojej inicjatywie i bardzo dobrej współpracy z sołtysami i radami sołeckimi mogliśmy wspólnie wyposażyć plac zabaw dla dzieci przy szkole. Podczas sesji  Rady Gminy podziękowałam sołtysom za ten gest. Widziałam się wtedy z wójtem i nic nie wskazywało na to, co wydarzy się półtorej godziny później... kiedy to wszedł do szkoły razem z dyrektorem Michalakiem podczas szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej, wywołał mnie z sali i wręczył mi odwołanie z funkcji dyrektora przerywając pełnienie obowiązków – opowiada Grudzień.

Zbywał mnie

Dodaje, że w uzasadnieniu odwołania jej z funkcji dyrektora nie ma żadnej informacji o fakturze przytaczanej przez wójta.

- Wójt jako organ prowadzący nie zapewnił bezpieczeństwa prawnego. Prawnik gminny działał opieszale. Mimo, ze wysłałam do niego materiały, nie odpowiadał przez tydzień czasu, a terminy biegły. Żeby szkoła mogła dobrze funkcjonować, musiałam szukać kontaktów i pomocy prawnej na zewnątrz. Zanim została wystawiona faktura na usługi prawnicze innej firmy, przez dwa tygodnie prawie codziennie dzwoniłam do gminy lub pisałam pisma i maile do wójta. Odnosiłam wrażenie, że wójt celowo mnie zbywał i nie odpowiadał na moje pisma. Rodzi się podejrzenie, że wszystkie działania były celowo wymierzone w moją osobę - mówi była dyrektor.

Były kontrole

Zdaniem wójta wszelkie uwagi, jakie kierował do dyrektor Grudzień były przez nią ignorowane.

- Była wielokrotnie upominana ustnie i pisemnie. Nie reagowała.  Nie uznawała żadnej instytucjonalnej – jeśli chodzi o przepisy  ani osobowej – w osobie wójta gminy,  podległości służbowej nad sobą – mówi Kazana.

Jadwigę Grudzień dziwią te zarzuty, bo w czasie swojej wieloletniej pracy nigdy nie dostała nagany ani pisemnego upomnienia.

- Dyrektorem byłam od 1999 r. z czteroletnią przerwą. Od początku wraz z zespołem młodych, pełnych zapału nauczycieli organizowałam gimnazjum. Współpracowałam w tym czasie z trzema wójtami. W swojej pracy pedagogicznej otrzymałam wiele nagród wójta. Nigdy nie dostałam nagany ani pisemnego upomnienia. W ostatnim czasie miałam mnóstwo kontroli i nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Przywołany przez wójta wątek jest zafałszowany, krzywdzący i nieprawdziwy. Zawsze wykazywałam zainteresowanie nawiązaniem współpracy i dojściem do porozumienia. Natomiast wójt deklarował daleko idącą współpracę, ale nie dotrzymywał składanych obietnic – broni się była dyrektor.

Pretekst do odwołania

Grudzień podkreśla, że procedura jej odwołania nie była poprzedzona żadnym postępowaniem dyscyplinarnym, które by wykazało nieudolność, czy brak kompetencji do zajmowania stanowiska dyrektora. Nie wystąpiły też nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające sprawowania przeze nią funkcji kierowniczej.

- Podsumowując mogę stwierdzić, że okoliczności, które wskazane są w zarządzeniu wójta o odwołaniu mnie ze stanowiska były pretekstem, a nie powodem do odwołania mnie z funkcji dyrektora w ciągu roku szkolnego. Ta decyzja wyrządziła największą szkodę uczniom i całej społeczności szkolnej, ponieważ wprowadziła niepotrzebny zamęt i zmiany na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Zamierzam skorzystać z wszelkich dróg odwołania od zarządzenia wójta, a wszystkim, którzy okazali mi wsparcie serdecznie dziękuję – mówi Jadwiga Grudzień.

P. o. dyrektora

Obecnie funkcję p.o. dyrektora szkoły w Zagoździu sprawuje nauczycielka tamtejszej szkoły Elżbieta Mroczek.

Ostanio opublikowane artykuły:

Ul. Zapowiednik: wypadek na przejeździe kolejowym
Ul. Zapowiednik: wypadek na przejeździe kolejowym Kierująca dostawczym mercedesem kobieta została poszkodowana w wypadku drogowym, do którego doszło na przejeździe kolejowym na ul. Zapowiednik w Łukowie. Na miejscu wciąż pracują służby.
Rockowy koncert i gala dla Niepodległej
Rockowy koncert i gala dla Niepodległej Jednym z wydarzeń towarzyszących łukowskim obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była zorganizowana w piątek 9 listopada Gala Łukowskiej Mocy Kultury "Wolność jest w nas". Co takiego działo się w auli I LO?
Patriotyczny piknik dla Eugeniusza Kwiatkowskiego
Patriotyczny piknik dla Eugeniusza Kwiatkowskiego Kilkuset mieszkańców miasta zebrało się 11 listopada w parku miejskim by oddać cześć Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Osoba ta sto lat temu przebywała w Łukowie w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
999 biegaczy na 11 listopada
999 biegaczy na 11 listopada Tradycją w Łukowie są organizowane 11 listopada Uliczne Biegi Niepodległości. W tym roku na starcie pojawiło się aż 999 biegaczy!
Święto niepodległości: część oficjalna
Święto niepodległości: część oficjalna Msza w intencji ojczyzny i składanie kwiatów pod tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej. Tak wyglądała oficjalna część łukowskich obchodów święta 11 listopada.
Świętujmy Niepodległą!
Świętujmy Niepodległą! Dziś, 11 listopada przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak możemy spędzić ten dzień?
Motoryzacyjny piknik niepodległości
Motoryzacyjny piknik niepodległości Jednym z wydarzeń towarzyszących świętu 11 listopada w Łukowie będzie motoryzacyjny piknik w parku miejskim, na którym odsłonięty zostanie "Mówiący kamień". Upamiętniać on będzie sylwetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego, jednego z budowniczych II RP.
Świętowały przedszkolaki
Świętowały przedszkolaki Maluchy z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Łukowie już zdążyły uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Na apelu odśpiewały m.in. hymn narodowy.
Łukowska Moc Kultury: konkurs wokalny
Łukowska Moc Kultury: konkurs wokalny 14 osób śpiewało patriotyczne piosenki podczas Łukowskiej Mocy Kultury, by uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs wokalny "Wolność jest w nas" zorganizowano w piątek 9 listopada.
11 listopada: świętuje Serokomla
11 listopada: świętuje Serokomla Wójt Gminy Serokomla zaprasza na obchody święta 11 listopada. Zachęca też do odśpiewania hymnu państwowego w samo południe tego dnia.
Łukowska Moc Kultury: konkurs recytatorski
Łukowska Moc Kultury: konkurs recytatorski 33 recytatorów wystartowało w konkursie "Wolność jest w nas" - jednym z wydarzeń towarzyszących 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Recytatorskie zmagania odbyły się w czwartek 8 listopada w Łukowskim Ośrodku Kultury.
Dzień niepodległości w Stoczku Łukowskim
Dzień niepodległości w Stoczku Łukowskim Wyjątkową, bo setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będą też świętowały samorządy: miejski i gminny w Stoczku Łukowskim. Jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców?
Łukowska Moc Kultury: konkurs plastyczny
Łukowska Moc Kultury: konkurs plastyczny Łukowski Ośrodek Kultury przygotował cykl wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z nich był konkurs plastyczny, który rozstrzygnięto w środę 7 listopada.
Wieczór z teatrem
Wieczór z teatrem Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza 10 listopada na "Teatralną Noc Listopadową" w ramach "Łukowskiej Mocy Kultury - Wolność jest w nas". Wpisuje się ona w łukowskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Cztery interwencje do piątku
Cztery interwencje do piątku Spokojny tydzień łukowskich strażaków. Od poniedziałku 5 listopada do dziś odnotowali oni - na szczęście - jedynie cztery interwencje. Jedną z nich był fałszywy alarm.
Uczniowie ZS 3 pamiętali o zmarłych
Uczniowie ZS 3 pamiętali o zmarłych Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. W. Reymonta w Łukowie co roku na przełomie października i listopada odwiedzają okoliczne cmentarze. Zapalając symboliczny znicz, pamiętają o zasłużonych, niekiedy już zapomnianych zmarłych.
100 kilometrów na stulecie
100 kilometrów na stulecie Rowerowy Łuków zachęca do aktywnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rowerzyści planują 11 listopada przebyć dystans 100 kilometrów "dla Niepodległej".
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

Ul. Zapowiednik: wypadek na przejeździe kolejowym Rockowy koncert i gala dla NiepodległejPatriotyczny piknik dla Eugeniusza Kwiatkowskiego999 biegaczy na 11 listopadaŚwięto niepodległości: część oficjalnaŚwiętowały przedszkolakiŁukowska Moc Kultury: konkurs wokalnyŁukowska Moc Kultury: konkurs recytatorskiŁukowska Moc Kultury: konkurs plastycznyUczniowie ZS 3 pamiętali o zmarłychW Serokomli na ludowo...  tradycyjnie, kolorowoMiecznikowski zagrał w kościele

Obejrzyj

Marek z „M jak Miłość” zawita do ŁukowaGmina Trzebieszów usuwa azbestWpadła wprost pod samochód [WIDEO]Kolizja na Wyszyńskiego. Policja publikuje nagranie z monitoringuMieszkańcy powiatu w zorganizowanej grupie przestępczejZbierają środki na film wojennyCztery porażki OrlątTragiczna śmierć łukowianina we WłoszechRuszają zapisy na półmaraton w JacieKolejne śmiertelne potrąceniePatriotyczne pieśni i wojsko w parkuPonad 20 interwencji strażaków

Wydarzenia dodajwszystkie

Listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
01
02
Rockowy koncert i gala dla Niepodległej
Rockowy koncert i gala dla Niepodległej
Jednym z wydarzeń towarzyszących łukowskim obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była zorganizowana w piątek 9 listopada Gala Łukowskiej Mocy Kultury "Wolność jest w nas". Co takiego działo się w auli I LO?
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON 95 98 LPG
- - - -
Ceny paliw promocja

Prognoza pogody

999 biegaczy na 11 listopada
999 biegaczy na 11 listopada
Tradycją w Łukowie są organizowane 11 listopada Uliczne Biegi Niepodległości. W tym roku na starcie pojawiło się aż 999 biegaczy!

Polub nas na facebooku


Polub nas na facebooku


Ogłoszenia   dodajwszystkie

pozostałe: pożyczki bez zabezpieczenia. szybka aprobata
pożyczki od 10 000 EUR do 500 000 EUR bez zabezpieczenia (niezabezpieczone pożyczki) szybkie zatwierdzenie w ciągu 24-48 godzin 3% odsetek rocznie pożyczki na cele biznesowe, inwestycyjne i osobiste uprzejmie ...
Sprzedam: pożyczyć do 500 000 EUR
Czy banki odmówiły Ci pożyczki? szukaj więcej. możesz uzyskać pomoc finansową od nas. uzyskać kwotę 10.000 EUR do 500.000 EUR bez zabezpieczenia. szybkie zatwierdzenie oprocentowanie wynosi 3% rocznie email: [email protected] Viber: ...
Inne: KUPIĘ WOJSKOWE STARE SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE TELEFON 694-972-047 ...
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Kupię: KUPIĘ ODZNACZENIA,ODZNAKI,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
pozostałe: KUPIĘ STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU TELEFON 694-972-047
kupie stare przedwojenne śmigło drewniane do starego samolotu, polskiego niemieckiego, czeskiego, angielskiego lub innego,do kolekcji.telefon 694972047
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41
Redakcja
Redakcja Łuków24.pl
ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. + 48 515 895 342
[email protected] Redaktor Naczelny Łuków24.pl
Tomasz Goławski
tel. +48 515 895 342
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007 [email protected]
Redakcja
Redakcja Tygodnika
Wspólnota Łukowska

ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. +48 791 184 007
[email protected] Redaktor Prowadząca
Magdalena Oknińska
tel. +48 501 648 259
[email protected] Redaktor
Marta Karwowska
tel. +48 502 355 766
[email protected] Redaktor
Bartosz Szumowski
tel. +48 516 075 443
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007
[email protected]
Siedlce Się Dzieje