Dziś są imieniny: Anety, Lehca, Leona
Dzisiaj odwiedziło nas 16 osób   |   Osób online: 16   |   Zaloguj się   Rejestracja

Magda Oknińska  
dodane: 06-07-2018 09:48   |   wyświetleń: 6425

Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnego

3 maja wójt gminy Stanin odwołał ze stanowiska Jadwigę Grudzień, wieloletniego dyrektora szkoły w Zagoździu. Wieść szybko rozeszła się po gminie i wywołała wiele domysłów i dyskusji.
Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnegofoto. Archiwum 
- Dlaczego odwołano dyrektorkę miesiąc przed końcem roku szkolnego? My i dzieci byliśmy zadowoleni z jej pracy - mówili mieszkańcy Zagoździa, którzy zadzwonili do redakcji Wspólnoty Łukowskiej. 

Zaraz zaczęły się spekulacje, które trwają do dziś. Jedni mówią, że w szkole nie działo się dobrze, bo zespół nauczycieli jest ze sobą skonfliktowany. Drudzy domyślają się, że dyrektorka została zwolniona z powodów politycznych, bo jej mąż kilka razy ubiegał się o  stanowisko wójta, a idą kolejne wybory.

Wójt: "Nie nagle"

- To nie jest wojenka osobista Kazany z Jadwigą Grudzień. Pani Jadwiga została powołana przeze mnie  na stanowisko dyrektora szkoły od 1 września 2014 r. na pełną 5 - letnią kadencję do 31 sierpnia 2019 r., a zgodnie z prawem mogłem ogłosić konkurs. Jednak zaufałem jej - komentuje takie opinie wójt Krzysztof Kazana.

- To, że odwołałem panią Jadwigę Grudzień z funkcji dyrektora miesiąc przed końcem roku, to się zgodzę, bo kalendarza nie da się oszukać. Ale, że stało się to nagle - z tym się nie zgodzę. Sytuacja w obecnej Szkole Podstawowej w Zagoździu była niepokojąca już od dłuższego czasu. Z informacji, które do mnie docierały, wyłaniał się obraz dwóch skonfliktowanych obozów w środowisku nauczycielskim. Nie wiem, na jakim tle były te konflikty. Wpływały skargi imienne na panią dyrektor i były wysyłane do kuratorium za moim pośrednictwem. Skargi - anonimy na kilkoro nauczycieli  wpływały do mnie niejednokrotnie - wylicza wójt.

Telefon z kuratorium

- Pewnego dnia otrzymałem telefon z kuratorium oświaty w celu spotkania się i omówienia sytuacji w szkole w Zagoździu, bo wpłynęły pisma i skargi do kuratorium. Po rozmowie w  kuratorium wyłonił się obraz, że w szkole w  Zagoździu "nie dzieje się najlepiej" i jest  to bardzo dyplomatyczne określenie. Przedstawiciele kuratorium stwierdzili to na podstawie rozmów z nauczycielami i dyrekcją szkoły w Zagoździu - mówi wójt.

Jadwiga Grudzień uważa, że włożyła mnóstwo wysiłku, żeby szkoła dobrze funkcjonowała.

- Dane mi było kierować pracą 40 osobowego, bardzo dobrego zespołu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy sumiennie i odpowiedzialnie wypełniali swoje obowiązki zapewniając wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i dobrą współpracę z rodzicami. Jako dyrektor zapewniałam odpowiednie warunki i środki finansowe. Co roku nominowałam najaktywniejszych nauczycieli i pracowników do nagrody wójta, kuratora, ministra oraz do odznaczeń państwowych, wręczałam też nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- opowiada.

Niezadowoleni

Jednak mimo najlepszych chęci nie wszystkich można zadowolić.

- Niestety niektóre osoby, mimo, iż miały zapewnione dodatkowe godziny nadliczbowe i dofinansowanie studiów podyplomowych, nadal były niezadowolone i każde moje przeoczenie, niedopatrzenie przekazywały wójtowi, tak, aby urosło do rangi wielkiego problemu. Odnoszę wrażenie, że wychodziło to naprzeciw oczekiwaniom wójta, a nawet po obecnych doświadczeniach można myśleć, że odbywało się z jego inspiracji. Czyżby obiecywał tym osobom posady i stanowiska? - pyta była dyrektorka.

Brak współpracy?

Wójt Kazana podkreśla, że od dłuższego czasu  współpraca z  dyrektor Grudzień układała się coraz gorzej.

- Wójt jako organ prowadzący musi działać w oparciu o plany organizacyjno-finansowe. W gminie takim planem jest budżet, w szkole arkusz organizacyjny, który zgodnie z przepisami prawa musi być zatwierdzany przez Wójta Gminy Stanin. Szkoła w Zagoździu działała od początku roku w oparciu o 6 niezatwierdzonych arkuszy  organizacyjnych. Ja ich nie zatwierdzałem z uwagi na fakt, że nie odpowiadały one pod względem organizacyjno-finansowym naszej gospodarce finansowej - mówi wójt.

- Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacji szkoły, który określa z jednej strony ile godzin z jakiego przedmiotu będzie realizowane w każdej klasie, a z drugiej strony, który nauczyciel będzie te godziny realizował. Każdy arkusz był przygotowywany z największą dbałością o poziom dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Prawo Oświatowe w sposób konkretny i szczegółowy określa kompetencje dyrektora w tworzeniu arkusza organizacji, a dyrektor musi działać zgodnie z literą prawa - wyjaśnia dyrektorka.

- Czasami może to kolidować z oczekiwaniami osób uczących i to mogło powodować poszukiwanie wsparcia w organie prowadzącym, który reprezentuje wójt - kontynuuje Grudzień. - Jego uwagi i wręcz ingerencja personalna mogły spowodować rozchwianie pieczołowicie ułożonej siatki godzin, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na obniżenie poziomu nauczania. Dyrektor jest uzależniony nie tylko od wójta ale też od kuratora oświaty i co najważniejsze musi działać zgodnie z Prawem Oświatowym. Kontrola Lubelskiego Kuratora Oświaty wykazała, że wszystkie aneksy są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym - broni się była dyrektor.

Oceny: negatywna i dobra

Wójt natomiast podkreśla, że to pracownicy kuratorium uświadomili mu, że jako organ prowadzący ma uprawnienia władczo-kontrolne w postaci dokonania oceny pracy dyrektora szkoły.

- Po przeprowadzonej ocenie, zgodnie z procedurą, dyrektor Jadwiga Grudzień uzyskała negatywną ocenę pracy ze strony organu prowadzącego i dobrą ocenę ze strony kuratorium pod względem pedagogicznym. Do dokonania oceny pod względem pedagogicznym nie jestem władny, ani  nie czuję się kompetentny. Co do dokonań pani dyrektor pod względem finansowo-organizacyjnym mam pełen obraz, dlatego ocena była negatywna. Zgodnie z prawem oświatowym stanowi to podstawę do odwołania pani dyrektor – tłumaczy Kazana.

Jadwiga Grudzień twierdzi, że wójt nie zapoznał jej z treścią rzekomo negatywnej oceny, a w związku z tym nie miała szans ustosunkować się do niej.

- Próbowałam dowiedzieć się od wójta, jaka jest ocena cząstkowa ze strony organu prowadzącego, ale wójt zbywał mnie, mówiąc "wszystko w swoim czasie" - tłumaczy  była dyrektor.

Wójt Kazana z kolei podkreśla, że:

- Nie jest to wielka przyjemność na pół roku przed wyborami odwoływać  dyrektora szkoły. To bardzo trudna decyzja  odwołać kogoś ze stanowiska, chociaż  podstawy do odwołania były twarde. Ja jeszcze jednak biłem się z myślami…

Dodatkowy prawnik

Według Kazany szalę przeważył fakt, że Jadwiga Grudzień będąc 23 maja na sesji Rady Gminy, w czasie której dziękowała sołtysom za pieniądze na plac zabaw przy szkole zostawiła w Zespole Oświatowym fakturę na kwotę 6 tys. 100 zł brutto za usługi prawnika, nie informując go o tym.

- Mimo, że gmina zapewniła jej usługi prawnika gminnego, który  sporządził odpowiedź na pozew przeciwko szkole jednej z nauczycielek, pani Grudzień skorzystała bez mojej zgody z porady prawnika z zewnątrz, za którego usługi przyniosła fakturę do opłacenia przez gminę.  Tu przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości – mówi wójt.

Nagłe odwołanie

Jadwiga Grudzień także dobrze zapamiętała ten dzień, bo właśnie 23 maja została odwołana.

- Dzięki mojej inicjatywie i bardzo dobrej współpracy z sołtysami i radami sołeckimi mogliśmy wspólnie wyposażyć plac zabaw dla dzieci przy szkole. Podczas sesji  Rady Gminy podziękowałam sołtysom za ten gest. Widziałam się wtedy z wójtem i nic nie wskazywało na to, co wydarzy się półtorej godziny później... kiedy to wszedł do szkoły razem z dyrektorem Michalakiem podczas szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej, wywołał mnie z sali i wręczył mi odwołanie z funkcji dyrektora przerywając pełnienie obowiązków – opowiada Grudzień.

Zbywał mnie

Dodaje, że w uzasadnieniu odwołania jej z funkcji dyrektora nie ma żadnej informacji o fakturze przytaczanej przez wójta.

- Wójt jako organ prowadzący nie zapewnił bezpieczeństwa prawnego. Prawnik gminny działał opieszale. Mimo, ze wysłałam do niego materiały, nie odpowiadał przez tydzień czasu, a terminy biegły. Żeby szkoła mogła dobrze funkcjonować, musiałam szukać kontaktów i pomocy prawnej na zewnątrz. Zanim została wystawiona faktura na usługi prawnicze innej firmy, przez dwa tygodnie prawie codziennie dzwoniłam do gminy lub pisałam pisma i maile do wójta. Odnosiłam wrażenie, że wójt celowo mnie zbywał i nie odpowiadał na moje pisma. Rodzi się podejrzenie, że wszystkie działania były celowo wymierzone w moją osobę - mówi była dyrektor.

Były kontrole

Zdaniem wójta wszelkie uwagi, jakie kierował do dyrektor Grudzień były przez nią ignorowane.

- Była wielokrotnie upominana ustnie i pisemnie. Nie reagowała.  Nie uznawała żadnej instytucjonalnej – jeśli chodzi o przepisy  ani osobowej – w osobie wójta gminy,  podległości służbowej nad sobą – mówi Kazana.

Jadwigę Grudzień dziwią te zarzuty, bo w czasie swojej wieloletniej pracy nigdy nie dostała nagany ani pisemnego upomnienia.

- Dyrektorem byłam od 1999 r. z czteroletnią przerwą. Od początku wraz z zespołem młodych, pełnych zapału nauczycieli organizowałam gimnazjum. Współpracowałam w tym czasie z trzema wójtami. W swojej pracy pedagogicznej otrzymałam wiele nagród wójta. Nigdy nie dostałam nagany ani pisemnego upomnienia. W ostatnim czasie miałam mnóstwo kontroli i nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Przywołany przez wójta wątek jest zafałszowany, krzywdzący i nieprawdziwy. Zawsze wykazywałam zainteresowanie nawiązaniem współpracy i dojściem do porozumienia. Natomiast wójt deklarował daleko idącą współpracę, ale nie dotrzymywał składanych obietnic – broni się była dyrektor.

Pretekst do odwołania

Grudzień podkreśla, że procedura jej odwołania nie była poprzedzona żadnym postępowaniem dyscyplinarnym, które by wykazało nieudolność, czy brak kompetencji do zajmowania stanowiska dyrektora. Nie wystąpiły też nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające sprawowania przeze nią funkcji kierowniczej.

- Podsumowując mogę stwierdzić, że okoliczności, które wskazane są w zarządzeniu wójta o odwołaniu mnie ze stanowiska były pretekstem, a nie powodem do odwołania mnie z funkcji dyrektora w ciągu roku szkolnego. Ta decyzja wyrządziła największą szkodę uczniom i całej społeczności szkolnej, ponieważ wprowadziła niepotrzebny zamęt i zmiany na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Zamierzam skorzystać z wszelkich dróg odwołania od zarządzenia wójta, a wszystkim, którzy okazali mi wsparcie serdecznie dziękuję – mówi Jadwiga Grudzień.

P. o. dyrektora

Obecnie funkcję p.o. dyrektora szkoły w Zagoździu sprawuje nauczycielka tamtejszej szkoły Elżbieta Mroczek.

Ostanio opublikowane artykuły:

3 miesiące aresztu dla 27-latka
3 miesiące aresztu dla 27-latka Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 27-letni mieszkaniec Łukowa, który w sobotę ukradł kurtkę z kluczykiem do samochodu i włamał się do stojącego na pobliskim parkingu auta. O sprawie pisaliśmy wczoraj w odrębnym artykule.
Domaszewnica i Milanów najlepsi
Domaszewnica i Milanów najlepsi W gminie Wojcieszków rozegrany został niedawno turniej halowej piłki nożnej. Strzelono w nim ponad 90 bramek
Policjanci u dzieci
Policjanci u dzieci Dzieci spędzające ferie na zajęciach w Łukowskim Ośrodku Kultury, miały okazję spotkać się z policjantami. Dowiedziały się m.in. jak wygląda dzień pracy mundurowych i jak radzić sobie z niebezpieczeństwami podczas zimowego wypoczynku. Nie zabrakło pokazów policyjnego sprzętu i prezentów w postaci odblasków.
"Trener Osiedlowy 2019" - ruszyły zajęcia
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zachęca dzieci i młodzież w do uczestnictwa zajęciach sportowych z Trenerem Osiedlowym. Zadanie finansowane jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dominowały pożary
Dominowały pożary Pracę straży pożarnej w ubiegłym tygodniu zdominowały wyjazdy do pożarów. Poniżej prezentujemy informacje otrzymane od dyżurnych PSP w Łukowie.
Rajd pamięci w Trzebieszowie
Rajd pamięci w Trzebieszowie Wójt gminy Trzebieszów zaprasza do udziału w III Rajdzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. chor. Antoniego Dołęgi. Pieszą i rowerową wędrówkę zaplanowano na 2 marca.
Szukają starych zdjęć ślubnych
Szukają starych zdjęć ślubnych Biblioteka Pedagogiczna w Łukowie wspólnie z Muzeum Regionalnym przygotowują się do wystawy fotografii poświęconej związkom małżeńskim. Poszukują zdjęć ślubnych mieszkańców miasta wykonanych do końca lat 80-tych.
Nawet 15 lat za kradzież auta
Nawet 15 lat za kradzież auta Nawet do 15 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu mieszkańcowi Łukowa, który ukradł ze szpitalnej szatni kurtkę, w której były kluczyki od peugeota. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przewinienia i niedawno wyszedł z zakładu karnego. Za swój czyn będzie odpowiadał w warunkach recydywy.
Pierwszy tydzień ferii w OSiR
Pierwszy tydzień ferii w OSiR Ponad 1600 osób skorzystało do tej pory z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na ferie zimowe. Gdzie mogli spędzać czas młodzi mieszkańcy miasta?
Orlęta najlepsze na turnieju posła
Orlęta najlepsze na turnieju posła Piłkarze Orląt Łuków wygrali towarzyski turniej o Puchar Posła Krzysztofa Głuchowskiego. Sportowe zmagania miały miejsce w sobotę 16 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Łukowie.
Piątkowe pożary
Piątkowe pożary Dwa pożary odnotowali strażacy w piątek 15 lutego. Ogień pojawił się w Turzystwie (gm. Adamów) oraz na ul. Międzyrzeckiej w Łukowie.
„Paranienormalni” w Łukowie
„Paranienormalni” w Łukowie Na 22 marca zaplanowano występ kabaretu "Paranienormalni" w Łukowie. Wydarzenie odbędzie się w auli I LO w Łukowie.
Wręczają decyzje o wysokości podatku
Wręczają decyzje o wysokości podatku Do 28 lutego będą wręczane mieszkańcom miasta decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2019. Oznacza to, że do końca miesiąca możemy się spodziewać wizyty przedstawicieli Urzędu Miasta w naszych domach.
Spotkanie dla rolników i KGW
Spotkanie dla rolników i KGW Biuro Powiatowe ARiMR w Łukowie oraz Urząd Skarbowy w Łukowie zapraszają wszystkich rolników oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich na spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Odbędzie się ono we wtorek 26 lutego.
Wojskowa przysięga w Łukowie!
Wojskowa przysięga w Łukowie! Ponad 130 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złoży uroczystą przysięgę wojskową w Łukowie. Wydarzenie, którego nie było nigdy w najnowszej historii miasta, zaplanowano na przyszłą niedzielę 24 lutego na placu targowym przy ul. Prusa.
Wskażą, kto ma dostać medale
Wskażą, kto ma dostać medale Ewa Sposób, Piotr Giczela, Zygmunt Zalewski i Andrzej Zdrojewski jako przedstawiciele burmistrza, a także Michał Mojski, Maria Pszczółkowska, Zygmunt Celiński i Henryk Lipiec jako reprezentanci radnych będą zasiadać w Komisji Odznaki Honorowej Miasta Łukowa. Czym konkretnie będą się zajmować?
Poseł zaprasza na turniej
Poseł zaprasza na turniej Poseł Krzysztof Głuchowski zaprasza na halowy turniej piłki nożnej. Rozgrywki zaplanowano w sobotę 16 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

Domaszewnica i Milanów najlepsiPierwszy tydzień ferii w OSiRHistoryczna lekcja w WarszawieWieczorowe stroje zamiast mundurówTrwają ferie w ŁOKRodzinna zabawa w ŁOKGalaktyczni „Galaktyczni”Nowoczesne warsztaty w „Alejach”Anielski koncert dla rodzin zastępczychKarnawałowy bal emerytówMisja Robotyka zaprasza na ferie!Nawet 200 milionów w banknotach

Obejrzyj

3 miesiące aresztu dla 27-latkaCeltyckie walentynki w ŁOKDużo głosowań na powiatowej sesjiKastracja zwierząt i Noworoczny koncert szkoły muzycznejPonad 80 tysięcy dla OrkiestryWywieźli 24-latka za miasto. Chcieli odzyskać Ruszyły studniówki. Zobacz wyjątkowy walc uczniów I LO!Budżetowa sesja w powiecieJest nowy radny„JAK” zagra w ŁukowieKolejne potrącenie!

Wydarzenia dodajwszystkie

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728
01
02
03
Szukają starych zdjęć ślubnych
Szukają starych zdjęć ślubnych
Biblioteka Pedagogiczna w Łukowie wspólnie z Muzeum Regionalnym przygotowują się do wystawy fotografii poświęconej związkom małżeńskim. Poszukują zdjęć ślubnych mieszkańców miasta wykonanych do końca lat 80-tych.
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON 95 98 LPG
- - - -
Ceny paliw promocja
Będzie drugi Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza
Będzie drugi Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza
Start i meta biegu kolarskiego będą przy muzeum noblisty w Woli Okrzejskiej. Podczas spotkania organizatorzy ustalili datę kolejnej imprezy na niedzielę, 19 maja.

Prognoza pogody

Domaszewnica i Milanów najlepsi
Domaszewnica i Milanów najlepsi
W gminie Wojcieszków rozegrany został niedawno turniej halowej piłki nożnej. Strzelono w nim ponad 90 bramek

Polub nas na facebooku


Polub nas na facebooku


Ogłoszenia   dodajwszystkie

Kupię: KUPIE WOJSKOWE STARE DOKUMENTY,ZDJĘCIA,LEGITYMACJE TELEFON 694972047
Kupie dokumenty z drugiej wojny światowej i starsze listy z obozów koncentracyjnych,legitymacje, stare pisma, dyplomy, dokumenty wojskowe, zdjęcia, widokówki, obrazki,obrazy,mundury,szable,bagnety,kordziki,odznaki,odznaczenia,medale,ordery za ciekawe dobrze zapłacę telefon ...
Sprzedam: szamba betonowe z atestem transportem montażem i gwarancją
Oferuję zbiorniki betonowe, ekologiczne z przeznaczeniem na: - szambo, - szambo ekologiczne -ścieki, -gnojówkę, -gnojownicę, -deszczówkę, -ziemianki itp. Zbiorniki o wielkości 2,4,6,8,10,12,13 tysięcy litrów. Sprzedajemy szamba kompletne z KOMINKIEM, PŁYTĄ I WŁAZEM BETONOWYM. Każdy zbiornik ...
Kupię: KUPIE WOJSKOWE STARE SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE TELEFON 694972047
Kupię stare wojskowe odznaki, odznaczenia, medale, ordery,szable,bagnety,kordziki,mundury polskie, niemieckie, rosyjskie i inne, wojskowe oraz cywilne, orzełki z nakryć głowy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem ...
Inne: KUPIE ODZNACZENIA,ODZNAKI,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE TELEFON 694972047
Kupię stare wojskowe odznaki, odznaczenia, medale, ordery,szable,bagnety,kordziki,mundury polskie, niemieckie, rosyjskie i inne, wojskowe oraz cywilne, orzełki z nakryć głowy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem ...
pozostałe: Dezynfekcja po zmarłych śmierci
Zajmujemy się sprzątaniem i dezynfekcją miejsc,pojazdów w których znaleziono ciało po czasie w stanie rozkładu oraz doszło do samobójstwa, zabójstwa lub usiłowania, wypadku losowego oraz ...
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41
Redakcja
Redakcja Łuków24.pl
ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. + 48 515 895 342
[email protected] Redaktor Naczelny Łuków24.pl
Tomasz Goławski
tel. +48 515 895 342
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007 [email protected]
Redakcja
Redakcja Tygodnika
Wspólnota Łukowska

ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. +48 791 184 007
[email protected] Redaktor Prowadząca
Magdalena Oknińska
tel. +48 501 648 259
[email protected] Redaktor
Marta Karwowska
tel. +48 502 355 766
[email protected] Redaktor
Bartosz Szumowski
tel. +48 516 075 443
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007
[email protected]
Siedlce Się Dzieje