Dziś są imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Dzisiaj odwiedziło nas 145 osób   |   Osób online: 25   |   Zaloguj się   Rejestracja

Magda Oknińska  
dodane: 06-07-2018 09:48   |   wyświetleń: 5849

Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnego

3 maja wójt gminy Stanin odwołał ze stanowiska Jadwigę Grudzień, wieloletniego dyrektora szkoły w Zagoździu. Wieść szybko rozeszła się po gminie i wywołała wiele domysłów i dyskusji.
Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnegofoto. Archiwum 
- Dlaczego odwołano dyrektorkę miesiąc przed końcem roku szkolnego? My i dzieci byliśmy zadowoleni z jej pracy - mówili mieszkańcy Zagoździa, którzy zadzwonili do redakcji Wspólnoty Łukowskiej. 

Zaraz zaczęły się spekulacje, które trwają do dziś. Jedni mówią, że w szkole nie działo się dobrze, bo zespół nauczycieli jest ze sobą skonfliktowany. Drudzy domyślają się, że dyrektorka została zwolniona z powodów politycznych, bo jej mąż kilka razy ubiegał się o  stanowisko wójta, a idą kolejne wybory.

Wójt: "Nie nagle"

- To nie jest wojenka osobista Kazany z Jadwigą Grudzień. Pani Jadwiga została powołana przeze mnie  na stanowisko dyrektora szkoły od 1 września 2014 r. na pełną 5 - letnią kadencję do 31 sierpnia 2019 r., a zgodnie z prawem mogłem ogłosić konkurs. Jednak zaufałem jej - komentuje takie opinie wójt Krzysztof Kazana.

- To, że odwołałem panią Jadwigę Grudzień z funkcji dyrektora miesiąc przed końcem roku, to się zgodzę, bo kalendarza nie da się oszukać. Ale, że stało się to nagle - z tym się nie zgodzę. Sytuacja w obecnej Szkole Podstawowej w Zagoździu była niepokojąca już od dłuższego czasu. Z informacji, które do mnie docierały, wyłaniał się obraz dwóch skonfliktowanych obozów w środowisku nauczycielskim. Nie wiem, na jakim tle były te konflikty. Wpływały skargi imienne na panią dyrektor i były wysyłane do kuratorium za moim pośrednictwem. Skargi - anonimy na kilkoro nauczycieli  wpływały do mnie niejednokrotnie - wylicza wójt.

Telefon z kuratorium

- Pewnego dnia otrzymałem telefon z kuratorium oświaty w celu spotkania się i omówienia sytuacji w szkole w Zagoździu, bo wpłynęły pisma i skargi do kuratorium. Po rozmowie w  kuratorium wyłonił się obraz, że w szkole w  Zagoździu "nie dzieje się najlepiej" i jest  to bardzo dyplomatyczne określenie. Przedstawiciele kuratorium stwierdzili to na podstawie rozmów z nauczycielami i dyrekcją szkoły w Zagoździu - mówi wójt.

Jadwiga Grudzień uważa, że włożyła mnóstwo wysiłku, żeby szkoła dobrze funkcjonowała.

- Dane mi było kierować pracą 40 osobowego, bardzo dobrego zespołu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy sumiennie i odpowiedzialnie wypełniali swoje obowiązki zapewniając wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i dobrą współpracę z rodzicami. Jako dyrektor zapewniałam odpowiednie warunki i środki finansowe. Co roku nominowałam najaktywniejszych nauczycieli i pracowników do nagrody wójta, kuratora, ministra oraz do odznaczeń państwowych, wręczałam też nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- opowiada.

Niezadowoleni

Jednak mimo najlepszych chęci nie wszystkich można zadowolić.

- Niestety niektóre osoby, mimo, iż miały zapewnione dodatkowe godziny nadliczbowe i dofinansowanie studiów podyplomowych, nadal były niezadowolone i każde moje przeoczenie, niedopatrzenie przekazywały wójtowi, tak, aby urosło do rangi wielkiego problemu. Odnoszę wrażenie, że wychodziło to naprzeciw oczekiwaniom wójta, a nawet po obecnych doświadczeniach można myśleć, że odbywało się z jego inspiracji. Czyżby obiecywał tym osobom posady i stanowiska? - pyta była dyrektorka.

Brak współpracy?

Wójt Kazana podkreśla, że od dłuższego czasu  współpraca z  dyrektor Grudzień układała się coraz gorzej.

- Wójt jako organ prowadzący musi działać w oparciu o plany organizacyjno-finansowe. W gminie takim planem jest budżet, w szkole arkusz organizacyjny, który zgodnie z przepisami prawa musi być zatwierdzany przez Wójta Gminy Stanin. Szkoła w Zagoździu działała od początku roku w oparciu o 6 niezatwierdzonych arkuszy  organizacyjnych. Ja ich nie zatwierdzałem z uwagi na fakt, że nie odpowiadały one pod względem organizacyjno-finansowym naszej gospodarce finansowej - mówi wójt.

- Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacji szkoły, który określa z jednej strony ile godzin z jakiego przedmiotu będzie realizowane w każdej klasie, a z drugiej strony, który nauczyciel będzie te godziny realizował. Każdy arkusz był przygotowywany z największą dbałością o poziom dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Prawo Oświatowe w sposób konkretny i szczegółowy określa kompetencje dyrektora w tworzeniu arkusza organizacji, a dyrektor musi działać zgodnie z literą prawa - wyjaśnia dyrektorka.

- Czasami może to kolidować z oczekiwaniami osób uczących i to mogło powodować poszukiwanie wsparcia w organie prowadzącym, który reprezentuje wójt - kontynuuje Grudzień. - Jego uwagi i wręcz ingerencja personalna mogły spowodować rozchwianie pieczołowicie ułożonej siatki godzin, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na obniżenie poziomu nauczania. Dyrektor jest uzależniony nie tylko od wójta ale też od kuratora oświaty i co najważniejsze musi działać zgodnie z Prawem Oświatowym. Kontrola Lubelskiego Kuratora Oświaty wykazała, że wszystkie aneksy są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym - broni się była dyrektor.

Oceny: negatywna i dobra

Wójt natomiast podkreśla, że to pracownicy kuratorium uświadomili mu, że jako organ prowadzący ma uprawnienia władczo-kontrolne w postaci dokonania oceny pracy dyrektora szkoły.

- Po przeprowadzonej ocenie, zgodnie z procedurą, dyrektor Jadwiga Grudzień uzyskała negatywną ocenę pracy ze strony organu prowadzącego i dobrą ocenę ze strony kuratorium pod względem pedagogicznym. Do dokonania oceny pod względem pedagogicznym nie jestem władny, ani  nie czuję się kompetentny. Co do dokonań pani dyrektor pod względem finansowo-organizacyjnym mam pełen obraz, dlatego ocena była negatywna. Zgodnie z prawem oświatowym stanowi to podstawę do odwołania pani dyrektor – tłumaczy Kazana.

Jadwiga Grudzień twierdzi, że wójt nie zapoznał jej z treścią rzekomo negatywnej oceny, a w związku z tym nie miała szans ustosunkować się do niej.

- Próbowałam dowiedzieć się od wójta, jaka jest ocena cząstkowa ze strony organu prowadzącego, ale wójt zbywał mnie, mówiąc "wszystko w swoim czasie" - tłumaczy  była dyrektor.

Wójt Kazana z kolei podkreśla, że:

- Nie jest to wielka przyjemność na pół roku przed wyborami odwoływać  dyrektora szkoły. To bardzo trudna decyzja  odwołać kogoś ze stanowiska, chociaż  podstawy do odwołania były twarde. Ja jeszcze jednak biłem się z myślami…

Dodatkowy prawnik

Według Kazany szalę przeważył fakt, że Jadwiga Grudzień będąc 23 maja na sesji Rady Gminy, w czasie której dziękowała sołtysom za pieniądze na plac zabaw przy szkole zostawiła w Zespole Oświatowym fakturę na kwotę 6 tys. 100 zł brutto za usługi prawnika, nie informując go o tym.

- Mimo, że gmina zapewniła jej usługi prawnika gminnego, który  sporządził odpowiedź na pozew przeciwko szkole jednej z nauczycielek, pani Grudzień skorzystała bez mojej zgody z porady prawnika z zewnątrz, za którego usługi przyniosła fakturę do opłacenia przez gminę.  Tu przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości – mówi wójt.

Nagłe odwołanie

Jadwiga Grudzień także dobrze zapamiętała ten dzień, bo właśnie 23 maja została odwołana.

- Dzięki mojej inicjatywie i bardzo dobrej współpracy z sołtysami i radami sołeckimi mogliśmy wspólnie wyposażyć plac zabaw dla dzieci przy szkole. Podczas sesji  Rady Gminy podziękowałam sołtysom za ten gest. Widziałam się wtedy z wójtem i nic nie wskazywało na to, co wydarzy się półtorej godziny później... kiedy to wszedł do szkoły razem z dyrektorem Michalakiem podczas szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej, wywołał mnie z sali i wręczył mi odwołanie z funkcji dyrektora przerywając pełnienie obowiązków – opowiada Grudzień.

Zbywał mnie

Dodaje, że w uzasadnieniu odwołania jej z funkcji dyrektora nie ma żadnej informacji o fakturze przytaczanej przez wójta.

- Wójt jako organ prowadzący nie zapewnił bezpieczeństwa prawnego. Prawnik gminny działał opieszale. Mimo, ze wysłałam do niego materiały, nie odpowiadał przez tydzień czasu, a terminy biegły. Żeby szkoła mogła dobrze funkcjonować, musiałam szukać kontaktów i pomocy prawnej na zewnątrz. Zanim została wystawiona faktura na usługi prawnicze innej firmy, przez dwa tygodnie prawie codziennie dzwoniłam do gminy lub pisałam pisma i maile do wójta. Odnosiłam wrażenie, że wójt celowo mnie zbywał i nie odpowiadał na moje pisma. Rodzi się podejrzenie, że wszystkie działania były celowo wymierzone w moją osobę - mówi była dyrektor.

Były kontrole

Zdaniem wójta wszelkie uwagi, jakie kierował do dyrektor Grudzień były przez nią ignorowane.

- Była wielokrotnie upominana ustnie i pisemnie. Nie reagowała.  Nie uznawała żadnej instytucjonalnej – jeśli chodzi o przepisy  ani osobowej – w osobie wójta gminy,  podległości służbowej nad sobą – mówi Kazana.

Jadwigę Grudzień dziwią te zarzuty, bo w czasie swojej wieloletniej pracy nigdy nie dostała nagany ani pisemnego upomnienia.

- Dyrektorem byłam od 1999 r. z czteroletnią przerwą. Od początku wraz z zespołem młodych, pełnych zapału nauczycieli organizowałam gimnazjum. Współpracowałam w tym czasie z trzema wójtami. W swojej pracy pedagogicznej otrzymałam wiele nagród wójta. Nigdy nie dostałam nagany ani pisemnego upomnienia. W ostatnim czasie miałam mnóstwo kontroli i nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Przywołany przez wójta wątek jest zafałszowany, krzywdzący i nieprawdziwy. Zawsze wykazywałam zainteresowanie nawiązaniem współpracy i dojściem do porozumienia. Natomiast wójt deklarował daleko idącą współpracę, ale nie dotrzymywał składanych obietnic – broni się była dyrektor.

Pretekst do odwołania

Grudzień podkreśla, że procedura jej odwołania nie była poprzedzona żadnym postępowaniem dyscyplinarnym, które by wykazało nieudolność, czy brak kompetencji do zajmowania stanowiska dyrektora. Nie wystąpiły też nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające sprawowania przeze nią funkcji kierowniczej.

- Podsumowując mogę stwierdzić, że okoliczności, które wskazane są w zarządzeniu wójta o odwołaniu mnie ze stanowiska były pretekstem, a nie powodem do odwołania mnie z funkcji dyrektora w ciągu roku szkolnego. Ta decyzja wyrządziła największą szkodę uczniom i całej społeczności szkolnej, ponieważ wprowadziła niepotrzebny zamęt i zmiany na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Zamierzam skorzystać z wszelkich dróg odwołania od zarządzenia wójta, a wszystkim, którzy okazali mi wsparcie serdecznie dziękuję – mówi Jadwiga Grudzień.

P. o. dyrektora

Obecnie funkcję p.o. dyrektora szkoły w Zagoździu sprawuje nauczycielka tamtejszej szkoły Elżbieta Mroczek.

Ostanio opublikowane artykuły:

Miasto ma nowego „misia”
Miasto ma nowego „misia” Łuków zyskał nowy herb. Wczoraj (18.09) odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której przyjęto uchwałę w tej kwestii.
Sprzęt dla strażaków
Sprzęt dla strażaków Strażacy z OSP w Radoryżu Kościelnym otrzymali zestaw do ratowania życia ludzkiego. Sprzęt przekazała Placówka Terenowa KRUS w Łukowie.
Zamkną przejazd na Żelechowskiej
Zamkną przejazd na Żelechowskiej Od 20 do 24 września zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Żelechowskiej w Łukowie. Kierowcy zmuszeni będą korzystać z objazdów.
Wystawa na Placu Solidarności i Wolności
Wystawa na Placu Solidarności i Wolności Mieszkańcy Łukowa mogą oglądać plenerową wystawę, która pojawiła się na Placu Solidarności i Wolności w centrum miasta. Jej tematyką jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pieniądze czekają na chętnych
Pieniądze czekają na chętnych Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza osoby zainteresowane podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych do składania wniosków o przyznanie wsparcia na ten cel.
Oni powalczą o mandat radnych powiatowych
Oni powalczą o mandat radnych powiatowych Znamy kandydatów do Rady Miasta w Łukowie, znamy też osoby ubiegające się o mandat radnego powiatowego. Poniżej publikujemy nazwiska wszystkich osób startujących w wyborach do tego organu.
80 tysięcy wypoczywających na basenach!
80 tysięcy wypoczywających na basenach! Aż 80 tysięcy osób skorzystało z oferty letniej pływalni "Delfin" przy ulicy Browarnej w Łukowie. Tegorocznemu wynikowi nie zagroziło nawet otwarcie kąpieliska nad zalewem Zimna Woda.
Koniec festiwalu organowego
Koniec festiwalu organowego Dobiegł końca "VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie". W koncercie wieńczącym tegoroczną edycję wydarzenia wystąpili chór parafialny z Białej Podlaskiej oraz Andres Uibo z Tallina w Estonii na organach.
Potrącenia pieszych i 110 litrów spirytusu
Potrącenia pieszych i 110 litrów spirytusu Dwa potrącenia pieszych odnotowali w ostatnim tygodniu łukowscy policjanci. Mundurowi zabezpieczyli też aparaturę do nielegalnego wyrobu alkoholu.
Rzeźby dla Niepodległej
Rzeźby dla Niepodległej Muzeum Regionalne w Łukowie zorganizowało plener rzeźbiarski związany tematycznie z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Co rzeźbili artyści?
Uczniowie z łukowskiej „Piątki” na obozie w Kołobrzegu ...
Uczniowie z łukowskiej „Piątki” na obozie w Kołobrzegu Uczniowie klas sportowych z łukowskiej "Piątki" uczestniczyli w obozie sportowym w nadmorskim Kołobrzegu. Odbywał się on między 10 a 19 sierpnia.
Pożar domu na ul. Cieszkowizna
Pożar domu na ul. Cieszkowizna Kilkanaście minut przed godziną 1 w nocy na ul. Cieszkowizna w Łukowie wybuchł pożar drewnianego pustostanu. Akcja gaszenia ognia trwała aż cztery godziny.
Oni powalczą o mandaty radnych
Oni powalczą o mandaty radnych 107 osób będzie ubiegać się o mandat radnego miejskiego w tegorocznych wyborach samorządowych. Na kogo będziemy mogli oddać głos 21 października?
Ilu uczniów liczą szkoły?
Ilu uczniów liczą szkoły? Dwa tygodnie temu uczniowie łukowskich podstawówek i szkół średnich wrócili w szkolne mury. Ile osób uczyć się w poszczególnych szkołach?
Weekendowe interwencje strażaków
Weekendowe interwencje strażaków Zderzenie z łosiem, zabezpieczenie lądowania śmigłowca ratunkowego oraz interwencja w Czerśli. Gdzie wzywano strażaków w ostatni weekend?
Festyn na zakończenie lata
Festyn na zakończenie lata Była impreza na rozpoczęcie wakacji, była też na ich zakończenie. W niedzielę 16 września nad zalewem Zimna Woda zorganizowany został festyn dla mieszkańców Łukowa.
Kto wygra plebiscyt? Ostatnie godziny głosowania!
Kto wygra plebiscyt? Ostatnie godziny głosowania! Który dzielnicowy cieszy się największym zaufaniem mieszkańców? O tym zadecydują mieszkańcy powiatu łukowskiego, którzy wezmą udział w plebiscycie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, Wspólnoty Łukowskiej i portalu Łuków24.pl. Głosowanie trwa tylko do 20 września!
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

Sprzęt dla strażakówWystawa na Placu Solidarności i WolnościKoniec festiwalu organowegoRzeźby dla NiepodległejUczniowie z łukowskiej „Piątki” na obozie w KołobrzeguPożar domu na ul. CieszkowiznaFestyn na zakończenie lataMikołaj Gajowy w „Kwietniku” w KutnieŚwięty Krzysztof w PKS-iePodziękowania dla wolontariuszaNowa biblioteka w SerokomliMieszkańcy powiatu w zorganizowanej grupie przestępczej

Obejrzyj

Mieszkańcy powiatu w zorganizowanej grupie przestępczejZbierają środki na film wojennyCztery porażki OrlątTragiczna śmierć łukowianina we WłoszechRuszają zapisy na półmaraton w JacieKolejne śmiertelne potrąceniePatriotyczne pieśni i wojsko w parkuPonad 20 interwencji strażakówPielgrzymi idą mimo upału [WIDEO]Pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlakPółtora tysiąca osób na Igrzyskach w Krzywdzie74 lata po Powstaniu. Patriotyczne obchody w Łukowie

Wydarzenia dodajwszystkie

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Recytatorski konkurs dla najmłodszych
Recytatorski konkurs dla najmłodszych
Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na XVIII Powiatowy Turniej Recytatorski dla Przedszkolaków "Moje Małe Wierszobranie".
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON 95 98 LPG
- - - -
Ceny paliw promocja
Muzeum na dużym ekranie
Muzeum na dużym ekranie
Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na cykl kinowych spektakli, w których oglądać będzie można... znane na całym świecie muzea. Najbliższą tego typu projekcję zaplanowano na 18 listopada.

Prognoza pogody

Mistrzostwa szkół w szachach
Mistrzostwa szkół w szachach
Stowarzyszenie Szachistów Szachpol zaprasza na kolejne zawody. Tym razem w piątek 21 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozegrane zostaną mistrzostwa szkół podstawowych i średnich w szachach.

Polub nas na facebooku


Polub nas na facebooku


Ogłoszenia   dodajwszystkie

Sprzedam: Wysłodki Buraczane Świeże Mokre prosto z Cukrowni Krasnystaw
Świeże Wysłodki buraczane mokre, cukrownia Krasnystaw kampania 2018/20189 + transport 25/26 ton wysłodki Woj. Lubelskie, Małopolskie,Świętokrzyskie,podkarpackie,mazowieckie ,podlaskie cena uzależniona od ilości km od Cukrowni poczatek ...
Dam pracę: kierowca międzynarodowy C+E
Firma z Sanoka poszukuje kierowcy z kategorią prawa jazdy C+E na trasy międzynarodowe. Praca w kółkach. Bardzo dobre warunki finansowe. W celu uzyskania informacji proszę ...
Kupię: KUPIĘ ODZNACZENIA,ODZNAKI,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE TELEFON 694-972-047
Kupię stare wojskowe odznaki, odznaczenia, medale, ordery,szable,bagnety,kordziki,mundury polskie, niemieckie, rosyjskie i inne, wojskowe oraz cywilne, orzełki z nakryć głowy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem ...
Kupię: KUPIĘ STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU TELEFON 694-972-047
kupie stare przedwojenne śmigło drewniane do starego samolotu, polskiego niemieckiego, czeskiego, angielskiego lub innego,do kolekcji.telefon 694972047
Kupię: KUPIĘ SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,MEDALE STARE WOJSKOWE TELEFON 694-972-047
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41
Redakcja
Redakcja Łuków24.pl
ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. + 48 515 895 342
[email protected] Redaktor Naczelny Łuków24.pl
Tomasz Goławski
tel. +48 515 895 342
[email protected] Reklama
[email protected]
Redakcja
Redakcja Tygodnika
Wspólnota Łukowska

ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. +48 791 184 007
[email protected] Redaktor Prowadząca
Magdalena Oknińska
tel. +48 501 648 259
[email protected] Redaktor
Marta Karwowska
tel. +48 502 355 766
[email protected] Redaktor
Bartosz Szumowski
tel. +48 516 075 443
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 184 007
[email protected]
Siedlce Się Dzieje