Dziś są imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Dzisiaj odwiedziło nas 198 osób   |   Osób online: 53   |   Zaloguj się   Rejestracja

Magda Oknińska  
dodane: 06-07-2018 09:48   |   wyświetleń: 5320

Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnego

3 maja wójt gminy Stanin odwołał ze stanowiska Jadwigę Grudzień, wieloletniego dyrektora szkoły w Zagoździu. Wieść szybko rozeszła się po gminie i wywołała wiele domysłów i dyskusji.
Wójt zwolnił dyrektorkę szkoły miesiąc przed końcem roku szkolnegofoto. Archiwum 
- Dlaczego odwołano dyrektorkę miesiąc przed końcem roku szkolnego? My i dzieci byliśmy zadowoleni z jej pracy - mówili mieszkańcy Zagoździa, którzy zadzwonili do redakcji Wspólnoty Łukowskiej. 

Zaraz zaczęły się spekulacje, które trwają do dziś. Jedni mówią, że w szkole nie działo się dobrze, bo zespół nauczycieli jest ze sobą skonfliktowany. Drudzy domyślają się, że dyrektorka została zwolniona z powodów politycznych, bo jej mąż kilka razy ubiegał się o  stanowisko wójta, a idą kolejne wybory.

Wójt: "Nie nagle"

- To nie jest wojenka osobista Kazany z Jadwigą Grudzień. Pani Jadwiga została powołana przeze mnie  na stanowisko dyrektora szkoły od 1 września 2014 r. na pełną 5 - letnią kadencję do 31 sierpnia 2019 r., a zgodnie z prawem mogłem ogłosić konkurs. Jednak zaufałem jej - komentuje takie opinie wójt Krzysztof Kazana.

- To, że odwołałem panią Jadwigę Grudzień z funkcji dyrektora miesiąc przed końcem roku, to się zgodzę, bo kalendarza nie da się oszukać. Ale, że stało się to nagle - z tym się nie zgodzę. Sytuacja w obecnej Szkole Podstawowej w Zagoździu była niepokojąca już od dłuższego czasu. Z informacji, które do mnie docierały, wyłaniał się obraz dwóch skonfliktowanych obozów w środowisku nauczycielskim. Nie wiem, na jakim tle były te konflikty. Wpływały skargi imienne na panią dyrektor i były wysyłane do kuratorium za moim pośrednictwem. Skargi - anonimy na kilkoro nauczycieli  wpływały do mnie niejednokrotnie - wylicza wójt.

Telefon z kuratorium

- Pewnego dnia otrzymałem telefon z kuratorium oświaty w celu spotkania się i omówienia sytuacji w szkole w Zagoździu, bo wpłynęły pisma i skargi do kuratorium. Po rozmowie w  kuratorium wyłonił się obraz, że w szkole w  Zagoździu "nie dzieje się najlepiej" i jest  to bardzo dyplomatyczne określenie. Przedstawiciele kuratorium stwierdzili to na podstawie rozmów z nauczycielami i dyrekcją szkoły w Zagoździu - mówi wójt.

Jadwiga Grudzień uważa, że włożyła mnóstwo wysiłku, żeby szkoła dobrze funkcjonowała.

- Dane mi było kierować pracą 40 osobowego, bardzo dobrego zespołu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy sumiennie i odpowiedzialnie wypełniali swoje obowiązki zapewniając wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i dobrą współpracę z rodzicami. Jako dyrektor zapewniałam odpowiednie warunki i środki finansowe. Co roku nominowałam najaktywniejszych nauczycieli i pracowników do nagrody wójta, kuratora, ministra oraz do odznaczeń państwowych, wręczałam też nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- opowiada.

Niezadowoleni

Jednak mimo najlepszych chęci nie wszystkich można zadowolić.

- Niestety niektóre osoby, mimo, iż miały zapewnione dodatkowe godziny nadliczbowe i dofinansowanie studiów podyplomowych, nadal były niezadowolone i każde moje przeoczenie, niedopatrzenie przekazywały wójtowi, tak, aby urosło do rangi wielkiego problemu. Odnoszę wrażenie, że wychodziło to naprzeciw oczekiwaniom wójta, a nawet po obecnych doświadczeniach można myśleć, że odbywało się z jego inspiracji. Czyżby obiecywał tym osobom posady i stanowiska? - pyta była dyrektorka.

Brak współpracy?

Wójt Kazana podkreśla, że od dłuższego czasu  współpraca z  dyrektor Grudzień układała się coraz gorzej.

- Wójt jako organ prowadzący musi działać w oparciu o plany organizacyjno-finansowe. W gminie takim planem jest budżet, w szkole arkusz organizacyjny, który zgodnie z przepisami prawa musi być zatwierdzany przez Wójta Gminy Stanin. Szkoła w Zagoździu działała od początku roku w oparciu o 6 niezatwierdzonych arkuszy  organizacyjnych. Ja ich nie zatwierdzałem z uwagi na fakt, że nie odpowiadały one pod względem organizacyjno-finansowym naszej gospodarce finansowej - mówi wójt.

- Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacji szkoły, który określa z jednej strony ile godzin z jakiego przedmiotu będzie realizowane w każdej klasie, a z drugiej strony, który nauczyciel będzie te godziny realizował. Każdy arkusz był przygotowywany z największą dbałością o poziom dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Prawo Oświatowe w sposób konkretny i szczegółowy określa kompetencje dyrektora w tworzeniu arkusza organizacji, a dyrektor musi działać zgodnie z literą prawa - wyjaśnia dyrektorka.

- Czasami może to kolidować z oczekiwaniami osób uczących i to mogło powodować poszukiwanie wsparcia w organie prowadzącym, który reprezentuje wójt - kontynuuje Grudzień. - Jego uwagi i wręcz ingerencja personalna mogły spowodować rozchwianie pieczołowicie ułożonej siatki godzin, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na obniżenie poziomu nauczania. Dyrektor jest uzależniony nie tylko od wójta ale też od kuratora oświaty i co najważniejsze musi działać zgodnie z Prawem Oświatowym. Kontrola Lubelskiego Kuratora Oświaty wykazała, że wszystkie aneksy są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym - broni się była dyrektor.

Oceny: negatywna i dobra

Wójt natomiast podkreśla, że to pracownicy kuratorium uświadomili mu, że jako organ prowadzący ma uprawnienia władczo-kontrolne w postaci dokonania oceny pracy dyrektora szkoły.

- Po przeprowadzonej ocenie, zgodnie z procedurą, dyrektor Jadwiga Grudzień uzyskała negatywną ocenę pracy ze strony organu prowadzącego i dobrą ocenę ze strony kuratorium pod względem pedagogicznym. Do dokonania oceny pod względem pedagogicznym nie jestem władny, ani  nie czuję się kompetentny. Co do dokonań pani dyrektor pod względem finansowo-organizacyjnym mam pełen obraz, dlatego ocena była negatywna. Zgodnie z prawem oświatowym stanowi to podstawę do odwołania pani dyrektor – tłumaczy Kazana.

Jadwiga Grudzień twierdzi, że wójt nie zapoznał jej z treścią rzekomo negatywnej oceny, a w związku z tym nie miała szans ustosunkować się do niej.

- Próbowałam dowiedzieć się od wójta, jaka jest ocena cząstkowa ze strony organu prowadzącego, ale wójt zbywał mnie, mówiąc "wszystko w swoim czasie" - tłumaczy  była dyrektor.

Wójt Kazana z kolei podkreśla, że:

- Nie jest to wielka przyjemność na pół roku przed wyborami odwoływać  dyrektora szkoły. To bardzo trudna decyzja  odwołać kogoś ze stanowiska, chociaż  podstawy do odwołania były twarde. Ja jeszcze jednak biłem się z myślami…

Dodatkowy prawnik

Według Kazany szalę przeważył fakt, że Jadwiga Grudzień będąc 23 maja na sesji Rady Gminy, w czasie której dziękowała sołtysom za pieniądze na plac zabaw przy szkole zostawiła w Zespole Oświatowym fakturę na kwotę 6 tys. 100 zł brutto za usługi prawnika, nie informując go o tym.

- Mimo, że gmina zapewniła jej usługi prawnika gminnego, który  sporządził odpowiedź na pozew przeciwko szkole jednej z nauczycielek, pani Grudzień skorzystała bez mojej zgody z porady prawnika z zewnątrz, za którego usługi przyniosła fakturę do opłacenia przez gminę.  Tu przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości – mówi wójt.

Nagłe odwołanie

Jadwiga Grudzień także dobrze zapamiętała ten dzień, bo właśnie 23 maja została odwołana.

- Dzięki mojej inicjatywie i bardzo dobrej współpracy z sołtysami i radami sołeckimi mogliśmy wspólnie wyposażyć plac zabaw dla dzieci przy szkole. Podczas sesji  Rady Gminy podziękowałam sołtysom za ten gest. Widziałam się wtedy z wójtem i nic nie wskazywało na to, co wydarzy się półtorej godziny później... kiedy to wszedł do szkoły razem z dyrektorem Michalakiem podczas szkoleniowego zebrania rady pedagogicznej, wywołał mnie z sali i wręczył mi odwołanie z funkcji dyrektora przerywając pełnienie obowiązków – opowiada Grudzień.

Zbywał mnie

Dodaje, że w uzasadnieniu odwołania jej z funkcji dyrektora nie ma żadnej informacji o fakturze przytaczanej przez wójta.

- Wójt jako organ prowadzący nie zapewnił bezpieczeństwa prawnego. Prawnik gminny działał opieszale. Mimo, ze wysłałam do niego materiały, nie odpowiadał przez tydzień czasu, a terminy biegły. Żeby szkoła mogła dobrze funkcjonować, musiałam szukać kontaktów i pomocy prawnej na zewnątrz. Zanim została wystawiona faktura na usługi prawnicze innej firmy, przez dwa tygodnie prawie codziennie dzwoniłam do gminy lub pisałam pisma i maile do wójta. Odnosiłam wrażenie, że wójt celowo mnie zbywał i nie odpowiadał na moje pisma. Rodzi się podejrzenie, że wszystkie działania były celowo wymierzone w moją osobę - mówi była dyrektor.

Były kontrole

Zdaniem wójta wszelkie uwagi, jakie kierował do dyrektor Grudzień były przez nią ignorowane.

- Była wielokrotnie upominana ustnie i pisemnie. Nie reagowała.  Nie uznawała żadnej instytucjonalnej – jeśli chodzi o przepisy  ani osobowej – w osobie wójta gminy,  podległości służbowej nad sobą – mówi Kazana.

Jadwigę Grudzień dziwią te zarzuty, bo w czasie swojej wieloletniej pracy nigdy nie dostała nagany ani pisemnego upomnienia.

- Dyrektorem byłam od 1999 r. z czteroletnią przerwą. Od początku wraz z zespołem młodych, pełnych zapału nauczycieli organizowałam gimnazjum. Współpracowałam w tym czasie z trzema wójtami. W swojej pracy pedagogicznej otrzymałam wiele nagród wójta. Nigdy nie dostałam nagany ani pisemnego upomnienia. W ostatnim czasie miałam mnóstwo kontroli i nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Przywołany przez wójta wątek jest zafałszowany, krzywdzący i nieprawdziwy. Zawsze wykazywałam zainteresowanie nawiązaniem współpracy i dojściem do porozumienia. Natomiast wójt deklarował daleko idącą współpracę, ale nie dotrzymywał składanych obietnic – broni się była dyrektor.

Pretekst do odwołania

Grudzień podkreśla, że procedura jej odwołania nie była poprzedzona żadnym postępowaniem dyscyplinarnym, które by wykazało nieudolność, czy brak kompetencji do zajmowania stanowiska dyrektora. Nie wystąpiły też nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające sprawowania przeze nią funkcji kierowniczej.

- Podsumowując mogę stwierdzić, że okoliczności, które wskazane są w zarządzeniu wójta o odwołaniu mnie ze stanowiska były pretekstem, a nie powodem do odwołania mnie z funkcji dyrektora w ciągu roku szkolnego. Ta decyzja wyrządziła największą szkodę uczniom i całej społeczności szkolnej, ponieważ wprowadziła niepotrzebny zamęt i zmiany na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Zamierzam skorzystać z wszelkich dróg odwołania od zarządzenia wójta, a wszystkim, którzy okazali mi wsparcie serdecznie dziękuję – mówi Jadwiga Grudzień.

P. o. dyrektora

Obecnie funkcję p.o. dyrektora szkoły w Zagoździu sprawuje nauczycielka tamtejszej szkoły Elżbieta Mroczek.

Ostanio opublikowane artykuły:

Rowerowa szajka rozbita
Rowerowa szajka rozbita 9 skradzionych rowerów odnaleźli w miniony piątek łukowscy policjanci. To następstwo zatrzymania niespełna 17-letniego młodzieńca i jego 24-letniego kolegi, którzy trudnili się nielegalnym procederem. Sprawa ma rozwojowy charakter.
Holi Festival przeniesiony!
Holi Festival przeniesiony! Ważny komunikat dla wszystkich osób, które planowały wybrać się na niedzielną imprezę Holi Festival. Ze względów pogodowych wydarzenie zostaje przeniesione na inny termin.
Godna postawa 65-latki
Godna postawa 65-latki Godną naśladowania postawą wykazała się 65-letnia łukowianka, która na ulicy znalazła pieniądze i przyniosła je do komendy policji. Uczciwa kobieta przekazała je policjantom z prośbą o zwrócenie ich właścicielowi. Dzięki jej postawie 74-latka odzyskała ponad tysiąc złotych.
Chcą rządzić gminą Krzywda
Chcą rządzić gminą Krzywda Troje kontrkandydatów będzie miał Jerzy Kędra, obecny wójt gminy Krzywda, w jesiennych wyborach samorządowych. To Beata Skwarek, Grzegorz Osial i Krzysztof Warda.
Gaz pieprzowy na Zbożowej
Gaz pieprzowy na Zbożowej Do nietypowej interwencji straży pożarnej doszło wczoraj po godzinie 22. W bloku mieszkalnym na ul. Zbożowej w Łukowie jedna z kobiet miała rozpylić gaz pieprzowy, zaś pozostali mieszkańcy mieli uskarżać się na bóle głowy.
MIG zagrał w Adamowie
MIG zagrał w Adamowie Kilka tysięcy osób odwiedziło 8 lipca stadion "Sokoła" Adamów, gdzie zorganizowano "Dzień Adamowa i okolicy 2018". Gwiazdą wydarzenia był zespół MIG.
Mistrz pełną gębą
Mistrz pełną gębą Nie było wątpliwości, który zespół był najlepszy w zakończonym niedawno sezonie w Klasie Okręgowej. Po dwóch latach Orlęta Łuków wracają do IV ligi. Z trenerem Robertem Różańskim Rozmawiał Mateusz Połynka
Łukowianie z Nagrodą Publiczności we włoskim Rimini
Łukowianie z Nagrodą Publiczności we włoskim Rimini Wokaliści z działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie Szkolnego Studia Piosenki przebywali we włoskim mieście Rimini. Marta Wardak i Mikołaj Gajowy wystąpili tam na międzynarodowym festiwalu, skąd przywieźli aż sześć różnych nagród.
Potrącił pieszą i... pojechał na zakupy
Potrącił pieszą i... pojechał na zakupy Łukowscy policjanci przedstawili zarzuty sprawcy wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj przed południem w Adamowie. Kierujący BMW 21-latek potrącił przechodzącą po pasach pieszą, a potem nie udzielając jej pomocy uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna po wypadku... pojechał na zakupy do sklepu spożywczego.
Spaliło się pół hektara zboża
Spaliło się pół hektara zboża Pięć jednostek straży pożarnej brało udział w akcji gaszenia pożaru, do której doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Glinne w gminie Adamów. Spaleniu uległo pół hektara zboża.
Rozpoczęli wakacje przy muzyce Power Play
Rozpoczęli wakacje przy muzyce Power Play Koncert zespołu Power Play i pokaz fajerwerków uświetniły festyn z okazji powitania wakacji, który odbył się w ostatnią niedzielę 8 lipca w gminie Stanin. Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia.
Rozbrzmią skrzypce i organy
Rozbrzmią skrzypce i organy Roksana Kwaśnikowska z Warszawy i Emanuele Cardi z włoskiego Salerno wystąpią w najbliższą niedzielę w Łukowie. Przed nami kolejny koncert w ramach "VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie".
Kreatywne Kobiety odebrały czek
Kreatywne Kobiety odebrały czek Stowarzyszenie Kreatywne Kobiety mają już na swoim koncie grant Fundacji Tesco w wysokości 5 tys. zł. To nagroda za zwycięstwo w IV edycji programu "Decydujesz Pomagamy".
Przedszkole inne niż wszystkie. "Bajkowy Raj" zaprasza dzieci w ...
Przedszkole inne niż wszystkie. Dogodna lokalizacja, wiele dodatkowych zajęć i przygotowanie dziecka do życiowego startu. To jedynie kilka cech określających przedszkole "Bajkowy Raj". Placówka otwiera nowy punkt i zaprasza do niego maluchy wraz z rodzicami.
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta - będą nowe inwestycje
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta - będą nowe inwestycje Na piątek 13 lipca zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Spotkanie miejskich radnych zwołane zostało na wniosek burmistrza miasta.
Oznakuj swój rower!
Oznakuj swój rower! Na najbliższą sobotę zaplanowano znakowanie rowerów. Policjanci zachęcają do przyjazdu nad zalew Zimna Woda, gdzie będzie można zarejestrować swój jednoślad w specjalnej bazie danych.
Złodziej roweru nagrał się na monitoringu
Złodziej roweru nagrał się na monitoringu Policjanci z Łukowa poszukują sprawców kradzieży rowerów, do jakiej doszło kilka dni temu. Jednego ze sprawców przestępstwa nagrały kamery miejskiego monitoringu. Ktokolwiek rozpoznaje widniejącego na nagraniach mężczyznę proszony jest o kontakt z policją.
Zgłoś temat

Zobacz inne galerie

MIG zagrał w AdamowieŁukowianie z Nagrodą Publiczności we włoskim RiminiSpaliło się pół hektara zbożaRozpoczęli wakacje przy muzyce Power PlayKapsuła Czasu na 600-lecie TrzebieszowaObwodnica rośnie w oczach. Co z rondem na Radzyńskiej?Dzieci na policji60 lat kapłaństwa prałata z AdamowaSeniorada w kapeluszachLetni obóz karate15 godzin w akcji

Obejrzyj

Złodziej roweru nagrał się na monitoringu15 godzin w akcjiZenek zaśpiewał nad zalewemPożar cysterny na Radzyńskiej. Zobacz film z miejsca zdarzenia!Kto rozpoznaje złodzieja?Przed nami #BiegWilka. Jata Race już w niedzielęCentrum Nauki Kopernik w Mysłowie!Jest awans!Roztańczona publiczność na koncercie BoysMuzyka rozbrzmiała przy fontannieSkonstruował gitarę... z patyczków (zobacz film)Szkolili, jak reklamować się w Internecie

Wydarzenia dodajwszystkie

Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
01
02
03
04
05
Rozbrzmią skrzypce i organy
Rozbrzmią skrzypce i organy
Roksana Kwaśnikowska z Warszawy i Emanuele Cardi z włoskiego Salerno wystąpią w najbliższą niedzielę w Łukowie. Przed nami kolejny koncert w ramach "VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie".
Reklamy

Aktualne ceny paliw

ON 95 98 LPG
- - - -
Ceny paliw promocja

Prognoza pogody

Wakacyjny turniej na Orliku
Wakacyjny turniej na Orliku
Na Orliku przy I LO, a nie jak pierwotnie zapowiadano na obiektach sportowo-rekreacyjnych nad Krzną, odbył się wakacyjny turniej piłki nożnej. W zawodach wzięło udział 120 piłkarzy.

Polub nas na facebooku


Polub nas na facebooku


Ogłoszenia   dodajwszystkie

Kupię: KUPIĘ ODZNAKI,ODZNACZENIA,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Kupię: KUPIE STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU
kupie stare przedwojenne śmigło drewniane do starego samolotu, polskiego niemieckiego, czeskiego, angielskiego lub innego,do kolekcji.telefon 694972047
Kupię: KUPIĘ SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE STARE WOJSKOWE
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Inne: KUPIĘ ODZNAKI,ODZNACZENIA,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
pozostałe: KUPIĘ ODZNAKI,ODZNACZENIA,MEDALE,ORDERY STARE WOJSKOWE
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze ...
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41
Redakcja
Redakcja Łuków24.pl
ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. + 48 515 895 342
[email protected] Redaktor Naczelny Łuków24.pl
Tomasz Goławski
tel. +48 515 895 342
[email protected] Reklama
Przemysław Kisiel
tel. +48 515 895 441
[email protected]
Redakcja
Redakcja Tygodnika
Wspólnota Łukowska

ul. Kwiatkowskiego 5
21-400 Łuków
tel. +48 791 184 007
[email protected] Redaktor Prowadząca
Magdalena Oknińska
tel. +48 501 648 259
[email protected] Redaktor
Marta Karwowska
tel. +48 502 355 766
[email protected] Redaktor
Bartosz Szumowski
tel. +48 516 075 443
[email protected] Reklama
Izabela Szczygielska-Wielgosz
tel. +48 791 180 007
[email protected]
Siedlce Się Dzieje